Jan MasarykProf. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Třetí ze čtyř dětí našeho prvního prezidenta a jeho manželky Charlotty,Jan Masaryk, je se svým otcem spojen mimo jiné i numerologicky zajímavým způsobem. Narodil se stejného dne, v kterém jeho otec zemřel:14. září. A odešel 10. března, jen 3 dny po dnu otcova narození, 7.března. Prožil život syna společensko-politicky vysoce angažovaného otcev pohnutém období sklonku Rakousko-Uherska, první světové války, prvnírepubliky a po otcově skonu období druhé světové války a nástupu pokusuo budování socialismu.


Dospívání nadaného chlapce bylo poznamenáno po matce zděděnou duševní labilitou. Jako dospělý a zmoudřelý se chtěl podílet na otcově díle a pro své zahraniční zkušenosti a jazykovouvýbavu se stal diplomatem. V exilu za druhé světové války si získalmimořádnou oblibu i u svých krajanů doma, uvězněných v područí německéhoprotektorátu. Mluvil k nim povzbudivě z londýnského rozhlasu, který byl poslouchántajně a s rizikem trestu smrti, bude-li prozrazen.


Pracoval jako členexilové vlády prezidenta Beneše. Po válce se stal ministrem zahraničí.Celonárodní otřes způsobila jeho nepřirozená smrt krátce po únorovémpřevratu 1948. Přes opakované vyšetřování dodnes není jasno, zda to byla

sebevražda, či spíše vražda v režii některé tajné služby. Český lid vděčně vzpomíná.