Jak zmanipulovat volby

1napsal(a) Chris Farrell

20. října 2020

Překlad původního textu: How to Steal an Election

Překlad: Radomír Bobek

Jak může člověk zajistit, aby byli jeho političtí spojenci ideologicky sladěni a přesně věděli, jak narušit prezidentské volby? A jak přimět "novináře" ve sdělovacích prostředcích a žvanily v sociálních médiích k tomu, aby podporovali plánovaný celostátní revoluční rozvrat? Jednoduše! Stačí vydat zprávu s názvem: "Jak zabránit narušení prezidentských voleb".

V rámci jedné z největších veřejných dezinformačních kampaní v americké historii vydala levice a její spojenci z řad NeverTrumper (Trumpa nikdy, pod bojovým označením "Transition Integrity Project" – TIP) v srpnu 2020 22stránkovou zprávu "válečných her" (jejich vlastní název), obsahující čtyři scénáře povolební krize: 1. Rozhodné vítězství Trumpa; 2. Rozhodné vítězství Bidena; 3. Těsné vítězství Bidena; 4. Delší období povolební nejistoty. Všechny čtyři scénáře TIP vedou k pouličnímu násilí a politickému patu.

Mezi organizátory a vedoucí členy TIP patří profesorka práv Georgetownské univerzity Rosa Brooks, Nils Gilman z "nezávislého" kalifornského Berggruen Institute a John Podesta, dlouholetá převodová páka politické dynastie Clintonových. Mezi nominálně republikánské členy skupiny patří bývalý předseda Republikánského celostátního výboru Michael Steele, novinář David Frum a významný neokonzervativní komentátor Bill Kristol.

Zveřejnění zprávy TIP je součástí strategie informační války, která má revoluční politické cíle. Tato strategie je propracovaná a mnohostranná. Dokument TIP mimo jiné:

Je možné, že vedení americké levice spolu se svými Never Trumper (Trumpa nikdy) spojenci samo sebe přesvědčuje k obhajobě a podpoře pouličního násilí v reakci na výsledek prezidentské volby?

Odpověď je ano.

V úvodním odstavci své "nadstranické" zprávy TIP uvádí: "Podle nás budou listopadové volby s vysokou pravděpodobností provázeny chaotickou právní a politickou situací." Zvláště když se TIP podaří uskutečnit své politické cíle.

Alternativa k jednomu ze scénářů válečných her vyústila v to, že se TIPsteři zasazovali o odtržení Washingtonu, Oregonu a Kalifornie. Ztratila snad Demokratická strana svůj smysl pro historickou ironii? Odtržení kvůli volbám? Už zase?

Největší ironií zprávy TIP je všudypřítomné používání "projekce" při formování různých tvrzení proti prezidentu Trumpovi (a jeho podporovatelům) jako prostředku k ospravedlnění "neregulérních" plánů levice na narušení volebního procesu.

Projekce jako politický trik není ničím novým. Americká levice se ji nikdy neobtěžovala skrývat nebo maskovat, ani jí nepřipadalo žádoucí, aby to dělala.

Skrytou částí tohoto projekčního triku je samozřejmě financování a organizační zapojení. Kdo platí náklady TIP, jeho členy a jeho přidružené organizace? Jde o vysoce organizovanou sofistikovanou operaci, kterou řídí kariérní političtí činitelé. Nikdo z nich nedělá nic zadarmo, takže někdo (nebo nějaká společnost) musí tyto náklady financovat. Kdopak to asi je?

Zpráva TIP je sama o sobě uplatněním politické moci. Zpravodajské politické informace a veřejné politické strategie se prostřednictvím činnosti TIP slučují. Tato syntéza je ukázkou skutečné politické moci a je realizována v sepsaném plánu, který uvažuje o pouličním násilí jako o nástroji ovlivnění výsledku amerických prezidentských voleb. Politickou moc, jejímž zdrojem jsou dokumenty, jako je zpráva TIP, lze použít k přesvědčování (prostřednictvím zpráv a sociálních médií), indoktrinaci (aktivistů a dalších "pravých věřících"). Zpráva TIP obyvatelstvu USA tvrdí, že hrozba teroru a pouličního násilí je "normální" a "očekávaný" povolební výsledek.

Zde je ukázka toho, jak se zprávy a narativy sociálních médií navzájem podporují. V příštích týdnech uvidíte, uslyšíte a přečtete si následující: "Ano, po volbách očekávejte násilí, protože je to teď normální. Donutil nás k tomu Trump. Přinutil nás, abychom zabránili jeho volebnímu vítězství, protože se na tradiční volební systém už nelze spolehnout. Proto jsme museli zveřejnit naši zprávu, abychom se mohli pořádně zorganizovat. Obama slíbil 'zásadní transformaci' USA a teď, o několik let později – ji konečně provedeme."

Jak to vypadá s povědomím a připraveností politické pravice čelit TIP a ostatním levičákům a jejich plánům na narušení listopadových prezidentských voleb? Nevypadá to vůbec dobře. A času je velice málo. Hrozba levicového násilí a narušení prezidentských voleb je velmi reálná. To, jak na tuto hrozbu zareagujeme, bude pro USA rozhodující.

Chris Farrell je bývalý operativní důstojník kontrarozvědky. Posledních 20 let působí jako ředitel pro vyšetřování a výzkum konzervativní neziskové organizace Judicial Watch.

Jak zmanipulovat volby

2

napsal(a) Chris Farrell

1. listopadu 2020

Překlad původního textu: How to Steal an Election - Part II

Překlad: Radomír Bobek


Vydáním zprávy TIP nastolila americká levice sebe a svůj pochybný příběh jako oficiální narativ prezidentské volby v roce 2020. Americká levice uvedla své militantní křídlo do stavu pohotovosti, aby ovládlo dění ve zbylých dnech do voleb, v samotný volební den a pak po celou dobu až do dne inaugurace. Vydání zprávy TIP není ojedinělá událost, ale je nedílnou součástí levicové kampaně.


Žádné konkrétní prohlášení nebo doporučení není úplně nehorázné... podporují a zesilují pochybné předpoklady: Protestující levičáci jsou nenásilní, zatímco Trumpovi příznivci jsou agenti provokatéři; Trump zneužije armádu a silové složky k tomu, aby se udržel u moci; univerzální hlasování prostřednictvím pošty nepředstavuje žádné riziko podvodu; nalezení dalších platných hlasů několik týdnů po volbách je zcela v pořádku; zprávy kritické vůči Bidenovi jsou dezinformace; Trumpovo vítězství bude důkazem vměšování jiných států atd.


Nyní chápete, jak chce levice narušit a zmanipulovat prezidentské volby v roce 2020. Rozumíte technikám psychologické války, které se vás právě teď snaží klamně přesvědčit, že jste demoralizovaní a oslabení. Byli jste varováni. Otázka pro vás a pro všechny lidi, kteří se staví proti plánu TIP, zní: Co teď uděláte?


Poté, co jsme prokázali, že levice má dobře zdokumentovaný plán na narušení prezidentských voleb v roce 2020, prozkoumejme dále některé z technik informačních operací, které jsou nyní používány proti americké veřejnosti, aby ji přesvědčily a ovlivnily nadcházející volby.


Samotné zveřejnění zprávy Transition Integrity Project (TIP) a její následné zpravodajské pokrytí v médiích je součástí psychologické války v rámci širší kampaně informační války zaměřené na šíření demoralizujících fám mezi příznivci Donalda Trumpa. Cílem je zlomit a oslabit podporu Donalda Trumpa před volbou, během ní a po volebním dni. Demoralizovaní a demotivovaní podporovatelé nepodporují svého kandidáta veřejně. Nedělají kampaň mezi svými sousedy a neumisťují na své trávníky volební reklamu. Nehlasují. Nechtějí se stát členy volebních komisí. Jsou přesvědčeni, že jejich naděje jsou ztracenou a vysoce kontroverzní věcí. Nechtějí být označováni za rasisty, hlasatele nenávisti nebo jiné druhy extremistů. Zůstávají doma a dívají se na televizi.


Poté, co bylo mnoho Američanů kvůli pandemii COVIDu-19 psychologicky zmanipulováno ke stažení se z veřejného života, do izolace a lock-downu – a to na základě převážně arbitrárních příkazů různých vládních úředníků – budou američtí voliči na "neregulérní" a nezákonnou taktiku levice reagovat podrážděně. Levice se spoléhá na to, že tato reakce sníží volební účast a že levicové síly využijí různé formy teroru, jako jsou odvetná opatření a hrozby odvetných opatření, proti těm, kdo nespolupracují nebo zpochybňují obvinění podrobně uvedená ve zprávě TIP.


Zpráva TIP je opatrná, aby přímo nepodněcovala protistátní činnost. Jsou jen krůček od obhajování násilí – ale jsou to velmi ostří političtí matadoři a za všemi z nich stojí advokáti, takže hovoří kódovaným jazykem. Zde je několik příkladů, u kterých můžete číst mezi řádky:


"Pokud dojde ke krizi, události vezmou rychlý spád a nevyspalí čelní představitelé budou následně nuceni se rychle rozhodovat. Pokud promyslíme možnosti nyní, zajistíme přijetí lepších rozhodnutí v budoucnu."

"Plánovači musí brát vážně představu, že může dojít k pouliční bitce, nikoli k právní bitvě; technokratická řešení, soudy a spoléhání se na elity bdící nad dodržováním norem nejsou v takovém případě tou správnou odpovědí."

"Skupiny, koalice a sítě už by měly začít budovat nezbytnou organizační infrastrukturu na podporu masové mobilizace."

"Čelní představitelé armády a dalších bezpečnostních složek musí věnovat zvýšenou pozornost možnosti, že se stoupenci budou snažit manipulovat a zneužívat nátlaku k nevhodným politickým cílům."


Žádné konkrétní prohlášení nebo doporučení není úplně nehorázné. Pouze v kontextu zprávy podporují a zesilují pochybné předpoklady: Protestující levičáci jsou nenásilní, zatímco Trumpovi příznivci jsou agenti provokatéři; Trump zneužije armádu a silové složky k tomu, aby se udržel u moci; univerzální hlasování prostřednictvím pošty nepředstavuje žádné riziko podvodu; nalezení dalších platných hlasů několik týdnů po volbách je zcela v pořádku; zprávy kritické vůči Bidenovi jsou dezinformace; Trumpovo vítězství bude důkazem vměšování jiných států atd.


Kampaň psychologického podmiňování voličů, díky které bude potlačení a odveta fungovat jako sebenaplňující proroctví, nebude podléhat kontrole tradičních ani sociálních médií. Ti, kdo budou varovat před hrozbou násilí a odvetných opatření budou označováni za konspirační teoretiky, budou marginalizováni a odmítáni. Řeknu to znovu, chce být snad někdo onálepkován jako rasista, hlasatel nenávisti nebo nějaký podivný extremista?


Vydáním zprávy TIP nastolila americká levice sebe a svůj pochybný příběh jako oficiální narativ prezidentské volby v roce 2020. Americká levice uvedla své militantní křídlo do stavu pohotovosti, aby ovládlo dění ve zbylých dnech do voleb, v samotný volební den a pak po celou dobu až do dne inaugurace. Vydání zprávy TIP není ojedinělá událost, ale je nedílnou součástí levicové kampaně. Nyní chápete, jak chce levice narušit a zmanipulovat prezidentské volby v roce 2020. Rozumíte technikám psychologické války, které se vás právě teď snaží klamně přesvědčit, že jste demoralizovaní a oslabení. Byli jste varováni. Otázka pro vás a pro všechny lidi, kteří se staví proti plánu TIP, zní: Co teď uděláte?


Chris Farrell je bývalý operativní důstojník kontrarozvědky. Posledních 20 let působí jako ředitel pro vyšetřování a výzkum konzervativní neziskové organizace Judicial Watch.