Jak poradil prof. Ermacora tzv. sudetským Němcům?
Vláda Svobodného státu Bavorska požádala mezinárodně uznávaného vídeňského juristu prof. dr. Felixe Ermacoru – který je činný jako znalec v otázkách lidských práv také pro OSN – aby vypracoval dobrozdání k otevřeným sudetoněmeckým otázkám, souvisejícím s vyhnáním sudetských Němců z jejich vlasti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku…

Franz Neubauer, ministr v.v., mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny“


A jak poradil prof. Dr. F. Ermacora tzv. sudetským Němcům:


Vyvlastňovací dekrety z r. 1945 je nutno zrušit. Totální konfiskace movitého a nemovitého majetku v průběhu vyhnání nese spolu s ním charakter genocidia, a s ohledem na všeobecně uznávaná pravidla mezinárodního práva a právní zásady mezinárodních organizací je nutno totální konfiskaci anulovat a poskytnout náhradu. Ať již má být majetek restituován, anebo za majetkové ztráty poskytnout náležité odškodnění.

(Z článku Sudetoněmecké otázky,Juristické dobrozdání, Část V., Závěrečné teze a katalog požadavků, Vídeň – Innsbruck 1991, Prof. Dr. Felix Ermacora)


A tuto svou písničku nám tzv. Sudetoněmecký landsmanšaft (SL) zpívá nejen do ouška, ale hlasitě vyřvává všude, kde jen dá. Nyní je to zejména EP a jeho některé orgány.


Poznámka

Již 30 let víme o cíli SL dosáhnout zrušení tzv. Benešových dekretů. Nejednou jsme my, a samozřejmě i řada dalších vlasteneckých subjektů, na tyto zvlášť nebezpečné snahy SL upozorňovali. Co udělaly za tu dobu naše ústavní orgány? Pokud víme, tak nic. Neustále melou tu samou písničku o tom, jak naše vztahy k Německu jsou vynikající, přátelské, ač jsme je upozorňovali na celou řadu dalších hrubě výslovně nepřátelských „sudeto“-německých útoků.

Co učiní dnes, kdy EP a jeho orgány hodlají historickou pravdu postavit na hlavu, když zcela nepřípustně se vměšují do našich vnitřních otázek, když se pokoušejí narušovat naši svrchovanost? Zatím, jako obvykle, neučinily nic. Naše první reakce jsme již vyvěsili.

ČNL