Jak dlouho se ještě budou Němci vměšovat do našich vnitřních záležitostí?
Když postavíme pomník panu prezidentu E. Benešovi, když instalujeme jeho bustu či pamětní desku nejen landsmani protestují, řvou a mluví o provokacích. Když přijmeme zákon o zásluhách pana prezidenta Beneše o náš stát, děje se totéž.


Že ještě takto zdivočele si budou počínat, můžeme očekávat. Nadto nás často obviňují z toho, že jsme se při „vyhánění“ německého obyvatelstva z Československa dopustili zločinů válečných, zločinů proti lidskosti či dokonce genocidních. V tomto smyslu se vyslovují i někteří němečtí politici. Ani to nás nemůže překvapovat. Děje se to již celá desetiletí.


Jednotlivci, některé vlastenecké subjekty, odmítají tyto protičeské útoky. Patří jim naše poděkování. I my jsme do nedávna, tedy celkem již nějaké desetiletí, snaživě činili totéž. Nyní již víme, že takovéto hrátky s landsmany nikam nevedou.


Co je zapotřebí? Aby naše ústavní orgány konečně rozhodně vystoupily proti takovýmto protičeským útokům, které z naší republiky dělají dějiště jedné z největších brutálních etnických čistek ve 20. století, které z našich otců a dědů dělají válečné zločince, či zločince proti lidskosti a dokonce i genocidní.


Co dělá nás pan ministr zahraničí, co děla vláda? Proč nepošleme alespoň protestní notu s jasně vyjádřeným přáním, aby napříště k útokům, ať již lživým či jen nepravdivým, proti naší republice, proti našim předkům již nedocházelo?


Nečinností našich ústavních orgánů jsme zdrcení. I ony svou netečností, lhostejností k dobrému jménu České republiky, našich předků, pomáhají k přepisování českých dějin. Všichni víme, že „když nebudeme odpovídat na lži pravdou, z pravdy se může stát lež a ze lži pravda“.


Nebo je to ještě jinak? Mlčky dlouhodobě z německé strany trpíme praxi, kdy mnohočetně do roka nás landsmani a i někteří němečtí ústavní činitelé napadají a my, v zájmu dobrých česko-německých vztahů?, mlčíme? A ještě pějeme chválu o tom, jak česko-německé vztahy jsou dobré, ba vynikající. Ne takovéto vztahy nejsou dobré!

Naopak jsou špatné! A to ještě ani nikdo z české strany oficiálně si nedovoluje špitnout o tom, že by nám Němci měli zaplatit reparace. Proto jsme přesvědčeni, že vztahy česko-německé konečně musí spět k vyrovnání. Německá strana musí se konečně řídit mezinárodním právem a my musíme na tom trvat!


Dr. O. Tuleškov