Jak se pomalu ale jistě přepisují dějiny

"Sudetoněmečtí" henleinovci a němečtí antifašisté byli od 30. let 20. století jako oheň a voda. Henleinovci považovali německé antifašisty za zrádce. Bili je do krve a posílali do koncentračních táborů, kde mnozí zemřeli. Němečtí antifašisté, když se vrátili po válce z koncentráku, v nejednom případě se "sudeťákům" odvděčili. Také tekla krev. Co však dobře víme, že do spolků s bývalými henleinovci nešli. Považovali je za pokračování henleinismu.

A podívejte se na název výstavy! Je zde pojem "sudetsko–němečtí antifašisté". Tedy vrahy a oběti dávají pod jedním slepeným termínem dohromady Toto označení, můžeme jej považovat za takového slovního kočkopsa, má budit zdání, že vlastně pojem sudeťák a antifašista patří dohromady. Zase jedna historická lež, menší, ale z těchto, jichž se nyní rojí mnohé, pak vznikají lži velké. To bychom neměli připustit.

"Výstava: Sudetsko–němečtí antifašisté

V Severních Čechách již byla na několika místech, nyní přichází putovní výstava o „Zapomenutých hrdinech sudetsko–německého odboje proti Hitlerovi" do Saska. Výstava byla zahájena 3. září v Drážďanech. Její součástí jsou texty a fotografie vypovídající o tom, jak Němci v Čechách riskovali svoji svobodu a život v boji proti nacistickým okupantům – a o tom, jak málo jim Československo po válce za jejich nasazení děkovalo. Výstava je také proto součástí projektu, kterým česká vláda vzdává antifašistům pozdní úctu.

Putovní výstava „Zapomenutí hrdinové“ je k vidění do 23. listopadu 2008 v památníku Gedenkstätte Münchner Platz"

J. Kovář