Jak dlouho budou USA držet protektorát v Evropě
Vladimir Malyšev

8. ledna 2021

Německo ztratilo své kolonie po 1. světové válce a zkrachovalo mu úsilí vybojovat si životní prostor ve 2. světové válce. Svůj vliv v Evropě začalo upevňovat nyní v rámci „evropské rodiny“. Jeho partneři v EU začali být znepokojeni. Polskie Radio uvádí, že je Polsko Němci považováno za zemi levné pracovní síly a za trh pro odbyt svých nekvalitních výrobků. Německý podnikatel Reinhard Petzold říká:Pro Polsko bude velmi složité zbavit se brzy tohoto svého obrazu.“

Petzold se věnoval cenám zboží, které jsou v Polsku u stejných výrobků o hodně vyšší než v Německu. Podle něho nejsou žádné ekonomické důvody k tomu, aby například stejná čokoláda, nebo stejné mýdlo od jednoho výrobce bylo v Polsku dražší než v Německu. Řekl: Německo se silně účastnilo na polské transformaci s tím, že mu to přinese hospodářskou výhodu.“

Zrovna tak využívalo Německo po poválečném vzestupu levnou pracovní sílu z Jugoslávie a Turecka a po pádu socialistického společenství také ze Sovětského svazu, Albánie a zemí bývalého SSSR. Pod hlavičkou rozšíření EU se tvořily „vnitřní kolonie“, které Německo zahltilo svým zbožím a podřídilo je německým bankám. Všechno se to odůvodňovalo „jednotnou evropskou rodinou“.

Anglický politolog Pir Riaz Ali Shah říká, že „kolonialismus se nikam neztratil, ale přijal mimikry a globální charakter“. Podstata kolonialismu je v rozdělení národů na panující a otrocké. Podle Ali Shaha se dnes v Británii řadí k negramotným „barevným“ Litevci a Ukrajinci, kteří jsou často mnohem vzdělanější než ti, kterým slouží.

Poláci mají snahu se Němcům ubránit. Usilují o nevyhlášené vůdcovství ve Visegrádské čtyřce s tím, že budou ochránci mladé Evropy před starou.

Polsko ignorovalo speciální summit EU k migraci a odmítlo připojit svůj podpis k migračnímu paktu OSN. Vztahy s Berlínem komplikují i nároky Polska na reparace za škody způsobené Německem za druhé světové války. Jedná se o 850 miliard USD. Berlín reparace odmítá.

Další rozpor se týká Severního proudu-2. Stejně jako USA, jej Polsko odmítá. Nyní je tou zemí, která v Evropě zastupuje zájmy USA. Německo se této role vzdalo a začalo obchodovat s Ruskem. Polsko může svoji politiku vůči východním sousedům provádět pod politickým deštníkem Washingtonu.

V této situaci začalo Německo usilovat o zrušení principu jednomyslnosti při přijímání rozhodnutí v EU. Tak se podle něho má stát specifická váha SRN v evropských věcech převažující. Ministerstvo zahraničí Německa nedávno podpořilo návrh předsedy Evropské komise Junckera na zrušení principu jednomyslnosti u otázek zahraniční politiky. Státní ministr ministerstva zahraničních věcí SRN pro evropské záležitosti Michael Roth uvedl: „Princip jednomyslnosti umožňuje lehce dosáhnout svého cíle těm, kteří chtějí zvenčí způsobit rozkol v EU. Merkelová otevřela dveře migrantům z Blízkého východu a z Afriky kvůli zvýšení zisků německých kapitalistů na účet levné práce gastarbeiterů. Jenomže Němcům to nic dobrého nepřineslo. Americké vydání Politico píše: Hlavní obtíže Německo ještě čekají. Kancléřka Merkelová není spasitelkou Evropy. Svojí politikou vůči krizi s migranty ničí EU krok za krokem a nebere ohled na narůstající rozkol. Tato ‘válka’ bude pokračovat i nadále.“

Nedávné hlasování o rozpočtu EU na dalších sedm let ukázalo, že EU je již rozklížena. Tento rozkol je v zájmu USA, které hledí na Evropu jako na svůj protektorát. Dominanci Německa nechtějí připustit z obav, aby se nevrátila situace z doby druhé světové války, kdy byly mezi Anglosasy a Němci rozpory. Dnes jsou všechny plány na hegemonii sotva uskutečnitelné. Svět se mění a všechno probíhá rychleji. Americké vydání Foreign Affairs poznamenává, že „s růstem vlivu Číny a Ruska a vedle mezinárodního liberálního systému v čele s USA, nyní konkurují ‘jiné projekty’“. Rozvojové země si nyní mohou volit alternativní patrony. Vypadá to ale, že hodnocení Foreign Affairs je přinejmenším zastaralé. Na pozadí společenských a ekonomických posunů, na jejichž počátku byla operace s označením COVID-19, je vektor změn jiný než obyčejný přechod od patronace USA k Číně nebo někomu dalšímu.

Převzato z Fondsk.ru

outisdermedia.cz