Igor Šiškin - Ruský lid se sjednocuje na svých územích

Ljubov Stěpušova

2. července 2020


Igor Šiškin, znalec pracující v Institutu zemí SNS, řekl, že osud ruského lidu rozděleného po pádu Sovětského svazu je v jeho vlastních rukou, a ne v rukou Vladimira Putina. V rozhovoru na TV kanálu Rossija 1 Vladimir Putin oznámil, že mnohé republiky Sovětského svazu „dostaly ohromné množství ruské země“, která historicky náležela Rusku. Když odcházely ze Sovětského svazu, dostaly „od ruského lidu dárky,“ které neodmítly.


Uvedl, že je to poselství všem bývalým sovětským republikám s připomínkou toho, že Rusko „pamatuje na své nástupnictví a prvorozenectví“. Ti, kteří tato slova vzali jako „zrušení euroasijské integrace kvůli imperiálním snahám Moskvy“ si nezaslouží pozornost. Řekl: „Není potřeba věnovat pozornost tomuto publiku, především v Kazachstánu, kde se integrace neuznává. Tam si vždy najdou důvod zmítat se v hysterii.“


Existuje i hysterie ukrajinských nacionalistů v duchu hesla „Rusové jdou“. Sjednocení Rusů v Rusku a na Krymu nebylo tím, že by byl Krym „zabrán Putinem“, ale po banderovském státním převratu v Kyjevu byl na poloostrově organizován útok na Rusy.


Nikoliv, Putin nezabral Krym, ale na Krymu se vzbouřili Rusové


Šiškin tvrdí: „Došlo na rozsáhlé porušování práv Rusů a když se Ukrajina odmítla s Ruskem integrovat, vrátili Rusové na Krymu poloostrov do Ruska a po Krymu povstal i Donbas.“


V Kazachstánu se nemají nacionalisté obracet s nároky na Rusko, ale sami na sebe. Kdyby nezařazovali Rusy mezi lidi druhé kategorie, nebyla by vzpoura. I když budou Rusové v Kazachstánu znát výborně kazašský jazyk, nebudou mít s Kazachy stejná práva.


Západ o hrozbě ruské vzpoury ví. Proto NATO organizuje v Pobaltí cvičení na její potlačení. Podle Evropy je to snaha o ochranu všeobecných hodnot, protože „Rusy tam za lidi nepovažují a nepovažují ani práva Rusů za lidská práva“. Nezajímá je proč se mohou Rusové bouřit, tedy proto, že je skřípnuto jejich právo na výuku v rodném jazyce a právo na vzdělávání. Tak třeba v Lotyšsku jsou práva Rusů odlišná od práv Lotyšů v osmdesáti bodech.


Jak si Rusové vedou v postavení rozděleného lidu


Není to poprvé, kdy jsou Rusové rozdělení. Jejich sousedé je vždy považovali za lid druhé kategorie, a tak byl ruský odpor vždy stejný. „Většina Rusů ze země neutíkala, neasimilovala se a když se vzpamatovala z otřesu, začala se brát o svá práva. Nakonec to vedlo k likvidaci těch států, které připravily Rusům nerovnoprávné postavení“, říká Šiškin.


Nyní se Putin také snaží nejprve se sousedy domluvit. Ohledně Krymu se to nepovedlo. Ohledně Donbasu to také nejde, spojení s povstavším Donbasem není, protože ruské elity dosud „drží své poklady“ na Západě a jsou na něm závislé.


Do poslední chvíle nemohl nikdo vědět, zda dá Putin příkaz k připojení Krymu a podle jeho vlastních slov mu, jakožto vrchnímu veliteli, kladli odpor vojáci.“


Celá Ukrajina je ruská země


Kyjev je matkou ruských měst. Lvov byl založen ruským knížetem a pojmenován na počest jeho syna. Není potřeba připojovat území kvůli území, ale jedná se o sjednocení ruského lidu.


Prezident říká mnoho správného, třeba to, že jsou Rusové a Ukrajinci jeden národ, jenže k upevnění všeruského sebeuvědomění se nic nepodniká.“


Proč Jelcin nepodepsal proces odchodu ze Sovětského svazu


Nomenklatura země se rozhodla na likvidaci SSSR, aniž by zohlednila výsledek referenda z roku 1989 o zachování Sovětského svazu.


Šiškin to upřesňuje: „Když Gorbačov zahajoval perestrojku, již chápal, že Pobaltí pustí. Sám to nedávno přiznal. Pobaltské „lidové fronty“ se vytvářely v Moskvě. Hlavní ideolog perestrojky Alexandr Jakovlev vytvořil Sąjūdis (litevská politická organizace, která řídila proces oddělení). Jejich záměrem bylo likvidovat socialismus a privatizovat, aby pro sebe získali dědičný majetek a aby se zařadili mezi západní elity.“ Museli prokázat, že jsou „buržoazní“ a kvůli tomu rozdali ruská území. Jinak by Západ obvinil Jelcina z velmocenského ruského šovinismu a nebyl by mezi ně přijat.


Podle Šiškina mají být souzeni Jelcin i Gorbačov, nejen kvůli vlastnímu odsouzení a potrestání, ale aby se objasnilo, jak bylo organizováno rozbití země – největší geopolitická katastrofa vedoucí k rozdělení ruského národa.


Šiškin říká: „Kdy současná elita povolí proces sama se sebou? To je řečnická otázka.“


Osud Rusů je v jejich vlastních rukou


To, co udělali s ruským lidem během osmdesátých let, bylo uděláno za jeho mlčenlivého souhlasu. Lidé však procitli a jejich nespokojenost s předáním svrchovanosti Západu vedla k vládě Putina, který začal obnovovat ruské sebevědomí.


Pozměňovací návrhy k ústavě se nyní jeví jako polovičaté, ale vyjadřují, že „začínáme uplatňovat svá práva“.


Nemá smysl posuzovat osobně prezidenta, je potřeba pochopit, že toto je naše země, my jsme Rusové a náš osud je v našich rukou. Elity budou dělat to, co jim řekneme, jinak nezůstanou u moci. Učitel ve škole, novinář v mediích, občan v sociální síti musí s touto myšlenkou pracovat a výsledek se dostaví“, uzavřel rozhovor Šiškin.


Převzato z Pravda.ru

outsidermedia.cz