Hitlerovi vojáci měli čest a hrdost?

V prosinci a lednu jsme v Haló novinách přinesli články o ostudě, která se stále vypíná nad Kořenovem na území Krkonošského národního parku. Ano, mám na mysli masivní nacistický Železný kříž v kamenném provedení, který zde v říjnu 1944 slavnostně odhalil Konrad Henlein, říšský komisař pro »sudetoněmecká území«, jinými slovy nejvyšší sudeťák, a válečný zločinec. Kříž měl posloužit jako místo pro uctívání padlých německých vojáků. Zajisté i těch, kteří se na frontách světové války dopouštěli válečných zločinů, zabíjeli, mučili, masakrovali, vraždili, loupili, zapalovali domy... Předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Zdeňka Valouchová v rozhovoru pro náš list zdůraznila, že kořenovský Železný kříž je fenoménem nacismu. Ostatně při výročích spojených s Hitlerem se u něho objevují svíčky, tedy je nesporným propagandistickým nástrojem neonacismu.

Dalším skvělým člověkem, který by zasloužil za svou veřejnou činnost metál, je amatérský badatel Josef Doškář, který dokázal více než kdejaký erudovaný historik, protože to byl on, kdo obešel archivy a v dobových německých novinách našel důkazy, že kříž a plocha před ním byly zcela prokazatelně zamýšleny jako místo německých nacistických rituálů. V chatě několik set metrů od kříže probíhala školení a rekreace NSDAP.

Mnoho dobrých lidí, českých vlastenců a antifašistů nese důstojně povinnost bdít nad odkazem našich předků zavražděných ve válce nacistickou mašinérií. Tito lidé usilují o to, aby se tento znovupostavený kříž strhl a odvezl pryč. Aby neobtěžoval krásnou krajinu na pomezí Jizerských hor a Krkonoš.

A tu se najdou nějací mladí lidé, kteří si říkají Mladí nacionalisté, a tito 6. února uspořádají výlet ke kříži a radují se z toho, že byl obnoven. Na svém webu jej vychvalují: »V poslední době je velice populární překrucovat historii za doprovodu ničení památníků a soch. Vzhledem k současnému politickému dění je ohrožen i jeden velice zajímavý památník stojící nedaleko od Jablonce nad Nisou... Kříž tvořený ze žuly byl vztyčen v průběhu druhé světové války na památku padlých vojáků, kteří pocházeli z okolních vesnic. Avšak se zánikem Velkoněmecké říše byl rozlomen a shozen ze svahu.«

A teď to přijde: »I když se ale jedná o památník, stále se spoustu lidí snaží o jeho opětovné zničení. Přitom samotná přítomnost Železného kříže nám dává možnost projevit úctu k padlým vojákům, kteří bojovali za svůj národ až do konce. Vlastnosti jako čest a hrdost je provázely válečným peklem a my nikdy nesmíme zapomenout na jejich oběť.« Článek je podepsán zkratkou –red-.

Z těchto vět mě jímá hrůza a ptám se: Do jakých škol chodili tito mladí Češi? Kdo je učil dějepis? Copak nevědí, že němečtí vojáci bojující »za svůj národ až do konce« byli spolupachateli největší války v lidských dějinách, vykonavateli válečných zločinů a vrahy desítek milionů lidí? Za to jim patří úcta? Je vraždění nevinných lidí na Němci okupovaných územích Evropy, spalování vesnic i s živými obyvateli atd. čestné a hrdé? Kdo vyvolal ono válečné peklo? Kdo jsou vlastně tito Mladí nacionalisté? Pohrobci německých obyvatel někdejšího československého pohraničí, čili nacionalisté němečtí? Ve spolkovém programu mají však větu, že jsou »hrdí na historii našeho národa«. Je zjevné, že v hlavě mají piliny. Doufám, že spolek i jeho webovou stránku má již v hledáčku BIS a policie.

Monika Hoření

21. 2. 2021

http://www.halonoviny.cz/articles/view/54981379