Historie je učitelka života

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. 

Je, i když nám dává  často  převážně  záporné příklady  a  ukazuje, jak se útisk a potlačování národa opakuje. Jen kulisy se mění.

Vynikající svědek o dezinformačním  a dehonestujícím působení moci  je Karel Havlíček Borovský. O tom, jak nová moc zatracuje minulé hrdiny  i jejich ideály a zásluhy a  jak zveličuje jejich nedostatky ( a nemůže-li je nalézt, tak si je vymýšlí)  napsal Havlíček pár epigramů. Uměl  působení nových vládců  pojmenovat, vyjádřit i zobrazit. Připomeňme si jeho verše:   

       

Účinky Bělohorské bitvy


Pokavád se s Čechů kacířství nesmeklo,

měli v Čechách nebe a po smrti peklo.

Co nám, Ferdinande, Pán Bůh poslal tebe,

máme v Čechách peklo a po smrti nebe.


Změna moci


Dělají si nové bohy pro svoje pohodlí,

koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí. ...

V hlavní věci byli všichni stejného mínění,

bez boha se sprostým lidem není k vydržení. ...

Věje vítr od západu, v Kyjevě se práší,

každá firma haní jiné, sama se vynáší. ...

Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinak.

Dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák.


Moc prosazuje své zájmy a vládne idejím, říká   politická analýza. K mocenské  vládě idejím patří i přepisování dějin, dehonestace hrdinů a kult zrádců a nepřátel i adorace kolaborantů. Tak vládnou též dnešní  nepřátelé našeho národa. A co se jich vyrojilo! Jako za Havlíčka.