Evropský obchod s otroky - hlavní příčina africké zaostalosti?

Jiří Jaroš Nickelli, emeritní muzejník


Co je to za historický nesmysl, doslova blbost?

Kdy se Evropané dostávali masově do Afriky?

Pomineme-li starověk, a a ojedinělé plavby římských lodí - nemluvě o Féničanech,jenž je předběhli možná o staletí - musíme se vrátit až do období pozdního středověku, k Portugalcům a jejich objevným plavbám, iniciovaným portugalským králem Jindřichem Mořeplavcem. Největšími objeviteli byli Bartolomeo Díaz a Vasco da Gama, jejichž plavby byly daleko lépe připraveny, než plavba Columbova. Teprve potom počali Portugalci zakládat obchodní stanice a pevnůstky na africkém pobřeží a do vnitrozemí se téměř nepouštěli. Daleko později přišli Britové, Francouzi,Holanďané,Belgičané jako kolonizátoři...


Kdo se dostával do Afriky před Evropany,a kdo začal obchodovat s otroky jako první?

Byli to Arabové. Arabové již od raného středověku navštěvovali obě pobřeží Afriky a začali obchodovat s domorodými královstvími a náčelníky kmenů, kteří vedli dlouhé války mezi sebou navzájem. Arabové kupovali válečné zajatce jako otroky a obchodovali s nimi jak v Adenském a Perském zálivu, tak i s Indií. Totéž současně s Evropany dělali i Turci Osmanské říše, ovšem v daleko větším rozsahu, než Portugalci a po nich Španělé, kteří se zaměřili na atlantické zámoří.

Takže evropský obchod s otroky je pozdního data a předchůdci Arabové i Turci jej dovedl k daleko větší systematičnosti, o čemž se dnes cudně mlčí. Ostatně cudně se mlčí i o osmanském řádění na Balkáně, zasahujícím i k nám, kdy do otroctví se po staletí braly národy Balkánu, a dokonce i obyvatelstvo Slovenska a Moravy při tureckých nájezdech. Kroniky jihomoravských městeček od Strážnice po Hustopeče hovoří jasně - ovšem toto dnešní lidoprávníci neberou v potaz, stejně jako vše,co se jim nehodí do krámu.


Jinak první země na světě, která zakázala otroctví a obchod s otroky, byla Velká Británie roku 1813. Tedy "pokrokové" Spojené státy si otroctví ponechaly ještě dlouhá desetiletí poté, a segregaci o století později... Rasismus a otrokářství nebyla tedy jen jakási eurospecialita,ale obecný jev vývoje světových společenství nerovnoměrně trvající v různých dobách - kdybychom zkoumali dnešní otroctví nezletilých dělníků v různých kontinentech,taky bychom dospěli k neveselým závěrům. Možná i tento počítač,na němž píši tuto stať, nedejbože montoval nějaký otrocký dětský dělník v Hong Kongu nebo bůhví kterého čerta lokality výroby, neboť z označení počítače to nevyčteme...Dnešní text je směsí více článku, které jsem si dnes přečetl, asi nejvýznamnější část myšlenek napsal MICHAIL KHAZIN a VALENTIN KATASONOV něco málo jsem připsal sám, tak aby ty informace tvořily jeden celek. RČ


Jak ukazují historické zkušenosti, není možné udržovat model státní správy, když životní úroveň obyvatel klesne pod 40%.


Buď je nutné zavést stanné právo a mobilizační ekonomiku, nebo zajistit převrat a přímou vládu tvrdým diktátorem, nebo se vyrovnat se zhroucením státu. USA ve 30. letech minulého století a Rusko v 90. letech se přiblížily této „červené linii“, ale nepřekročily ji.


Co se však stane po současné krizi?


V USA bude pokles nejméně o 50% ze skutečného HDP ve výši 14 až 15 bilionů. Zároveň se životní úroveň obyvatel sníží o polovinu. Minimálně. Pokles ve světě bude menší (přibližně o třetinu). Rusko již klesá 7 let, takže celkově ztratí 40%.


Pokud se opustí liberální politika, může se dosáhnout hospodářského růstu, ale naše společnost je dnes zastáncem liberální správy věcí veřejných ve prospěch demokracie. Mluvit o zhroucení a nastavení tvrdých neotřelých hospodářských řešení nahlas je tak nějak neslušné, ale veřejně se hádat o marginálního věcech kdo za co může se považuje za společensky korektní.


Ale že existuje strach z výše uvedených dat je patrné. Jaké opatření se řeší v USA a Evropě?


Z hlediska přímé pomoci obyvatelstvu byly nejvýznamnější americké měnové orgány, kde v dubnu rozdělovaly obyvatelstvu jednorázové dávky ve výši 1 200 USD na dospělého a 500 USD na dítě. Tato operace se nazývala „peníze z vrtulníku“. Byly zaměřeny na odstranění nadměrného sociálního napětí v důsledku ztráty zaměstnání a snížení reálných příjmů významné části populace. Dále měnové orgány očekávají, že tyto peníze budou schopny vytvořit další poptávku po produktech amerických společností a oživit ekonomiku.


Zda se tento program zdařil a nebo byl realizován příliš pozdě a pobídka byla dostatečná k rozsahu propadu příjmů posuďte sami, co se nyní v USA děje.


Evropa sleduje toto dění se strachem a rozhodla se překonat Ameriku a vytvořit takový mechanismus, který by umožnil zásobovat obyvatelstvo penězi ne jednorázově, ale neustále. To se běžně nazývá „nepodmíněný základní příjem”


V květnu přijala Evropská komise (EK) projekt rozvoje bezpodmínečného základního příjmu pro celou Evropskou unii. Evropský komisař pro zaměstnanost a sociální práva Nicholas Schmitt uvedl, že tuto myšlenku diskutuje se zástupci Německa, kteří brzy převezmou předsednictví EU. "Měli bychom přemýšlet o nějaké struktuře minimálního příjmu v Evropě ... Nejedná se o zcela bezpodmínečný základní příjem, ale myšlenka je taková, že by nikdo neměl být v situaci, kdy by zůstal bez příjmu ," řekl Schmidt.


Brusel plánuje vytvořit fond EU nové generace a v něm navýšit 750 miliard eur. Více než polovina získaných prostředků (450 miliard EUR) bude rozdělena ve formě grantů. Dalších 250 miliard EUR bude přiděleno na půjčky zemím EU se sníženou sazbou (některé země EU vzhledem ke svému stávajícímu dluhu již na sníženou úrokovou sazbu nedosáhne), zbývajících 50 miliard EUR bude použito jako záruka.


Hlavní část by měla být zaslána do zemí nejvíce zasažených krizí: podle výpočtů ES. Do Itálie a Španělska půjde 302 miliard EUR neboli 40% fondu. Kdybychom připojili ještě Francii, tak víc než polovinu peněz spotřebují 3 země z 27 EU.

Jen pro představu, Německo do rozpočtu EU (příspěvky po odečtení peněz z rozpočtu) v současném fiskálním roce dává 15 miliard EUR. V souvislosti s britským odchodem z EU bude Německo pravděpodobně muset do rozpočtu přidat další 4,2 mld, aby kompenzovalo ztráty.


Dnes ve většině zemí EU převyšují výdaje domácností jejich příjem, který je určen na základě velikosti ekonomiky a její mírou stimulace poptávky. Čím větší stimulace, tím větší dluh populace, který je v rámci EU rozdílný.


V některých zemích EU již nejde použít mechanizmus základního nepodmíněného příjmu, když před tím nebude vyrovnána poptávka a příjem. Lidem se silnou stimulací a následným návykem k ní a sní vyplývající životní úrovní nebudou stačit slíbené peníze, tak jako v USA.


Protože pokud vyrovnáme poptávku s příjmem dojde ke snížení životní úrovně a jsme na začátku dnešního textu.


Například Německo je dvojnásobně zadlužené než Česká Republika a Itálie dokonce pětinásobně zadlužená. Německo ovšem bytostně potřebuje trhy jako je např. Itálie, aby mohli prodat své drahé výrobky, jinak se začnou exponencionálně zadlužovat, jelikož úspěch Německa je založen na trhu s vysokou spotřebou.


Jinými slovy nelze udržet dnešní spotřebu na kterou si navykli občané v USA nebo EU a s tím související životní úrovní.


Populace 27 členských států EU je přibližně 450 milionů občanů. Sami si vypočítejte jak vysoký by měl být základní nepodmíněný příjem a na jak dlouho by s fondem EU nové generace vystačily některé země v Evropě, tak aby jim životní úroveň neklesla pod 40%.


V USA dávka ve výši 1 200 USD na dospělého a 500 USD na dítě nestačila, významná část obyvatelstva se dostala do stavu nouze.


Proto se bouří a doufají ve změnu.


Předmět: K zamyšlení !!

Dojde u nás i na Mistra Jana Husa, Jana Žižku, sv. Václava, T.G. Masaryka a další "nepohodlné" ?!


"Hnutí mládeže tvrdí, že je na čase, aby Finsko přemýšlelo o tom, zda jsou památky v centru měst potřebné k tomu, aby historie „oslavovala válku a útlak“. https://colonelcassad.livejournal.com/5956374.html


+ Evropský obchod s otroky jako hlavní příčina africké zaostalosti https://colonelcassad.livejournal.com/5954632.html
Předmět: K informaci !!


Doporučuji shlédnout celé. A poté se zamyslet! JN


https://www.youtube.com/watch?v=QUrCNNlCLj8&feature=youtu.be


Vážení priatelia dovoľujem si Vás upozorniť na knihu nedávno vydanú vydavateľstvom Torden. Jej názov je Mŕtva voda. Táto bola vytvorená v roku 1991 ako krátka verzia predchádzajúcich pracovných materiálov s názvom "dehermetizácia". Pri jej písaní bolo cieľom zabrániť zničeniu ZSSR a sprievodným katastrofám. Autori knihy predpokladali a dúfali, že vládna strana a vedecká "elita" zmení názor a nájdu v sede silu a odvahu zmeniť smer a koncepciu reforiem v ZSSR. Tento cieľ dosiahnutý nebol. Ja som si ju objednal a teším sa na čas, ktorý s ňou strávim. Ak Vás zaujalo moje odporúčanie, podrobné informácie o knihe a nielen tejto nájdete na adrese TORDEN s.r.o. Pradiareň 40, 06001 Kežmarok alebo e-mail obchod@torden.sk . Prajem veľa zdravia a potrebný kus šťastia. K. Fajnor


Karol, dnes len takáto malá porcia:


https://davdva.sk/patria-o-muerte-vyrocie-narodenia-ernesta-guevarru/


https://www.hlavnespravy.sk/londynske-sochy-zakryte-skatuliach-churchill-mandela-aj-gandhi-dostali-ochranku/2198044


https://www.hlavnespravy.sk/odlozene-vojenske-prehliadky-dnu-vitazstva-sa-rusku-uskutocnia-28-mestach/2201824


https://www.noveslovo.sk/c/Hrdinski_vitazi_nad_sochami


https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/554799-sochy-bez-buducnosti/


https://www.extraplus.sk/clanok/sorosove-mimovladky-v-madarsku-dostali-od-eu-zelenu


A nakonec ještě obvyklých pár odkazů:


https://www.protiproud.cz/politika/5040-vyslanectvi-deep-state-v-praze-kdo-kavarne-vychovava-kadry-skolici-zajezdy-do-bazin-prokuratori-politici-novinari-vsechno-upekli-bakala-s-albrightovou-zahranicni-agenty-si-tu-alespon-neplatme-z-nasich-dani.htm


https://www.reflex.cz/clanek/komentare/101610/vladimir-pikora-cesi-prisli-o-zlaty-poklad-aneb-jak-cnb-zlato-levne-prodala-aby-ho-draze-nakoupila.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=350531&dop_req_id=CXszOmmDSgq-202006132224&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Roztomily-Vystrcil-rika-Zdenek-Zboril-A-pripomina-mu-co-neuslysi-rad-627361


»Faux pas« po »bisácku« http://www.halonoviny.cz/articles/view/53843049


https://cz.sputniknews.com/nazory/2020061512081740-opoustite-usa--rozpad-zeme-v-podstate-zacal-nazor/


https://www.lidovky.cz/domov/v-nemecku-vztyci-clenove-extremni-pravice-sochu-lenina-od-umelce-z-horovic.A200617_205752_ln_domov_ele


https://zpravy.denikplus.cz/domaci/1706-volebni-pruzkum-ukazuje-na-velke-problemy-cssd-ano-vede-o-parnik.html


https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/SANEP-Volebni-preference-do-Snemovny-PCR-cerven-2020-627740#utm_content=freshnews&utm_term=spole%C4%8Dnost%20SANEP&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz


https://denikn.cz/381946/nejdulezitejsi-volby-roku-trumpovi-se-krati-cas-na-obrat-ale-sance-ma-vyssi-nez-rikaji-preference/?ref=tit


Další přílohy:


čt 18. 6. 2020 v 19:58 odesílatel Karel Klimša <karel.klimsa@outlook.cz> napsal:


Opět jsem vybíral ze své došlé pošty. V „informačním balíčku“ je opravdu hodně zajímavého. Všechny zdraví KK


K příloze č. 1


Předmět: A půl světa klečí na kolenou !!!


K příloze č. 2 a 3


Dva zaujímavé ekonomické príspevky


K příloze č. 4


Ludvík Smýkal – článek k jaderné energetice


K příloze č. 5


Předmět: překlad St. Hroch


K příloze č. 6


Předmět: Čínský dopis Kuberovi... tolik diskutovaný


K přílohám č. 7 – 9


Předmět: TOHLE JE OPRAVDU ŠPIČKOVÝ

Nové texty prof. O. Krejčího – kategorie „povinná četba“ – PŘEČTĚTE!


Karle,

posílám drobnou úvahu o USA, pomnících, hegemonii....: http://casopisargument.cz/2020/06/15/svet-bez-usa/


Snad jsem to nepřehnal. Drž se! Oskar


Posílám, Karle, rozhovor pro HaNo: http://www.halonoviny.cz/articles/view/53838455


Hlavní je poslední otázka... Drž se! Oskar


Návrat k normálu v US? Srovnání vývoje v zemích včasné a opožděné reakce. Kdy a proč se epidemie rozbíhá velmi pomalu?


http://radimvalencik.pise.cz/7987-covi-kavicka-6-rf-8835-us-20004-komentar.html


Dva typy šíření nákazy. Jenský experiment s rouškami. Co se děje v Bělorusku?


http://radimvalencik.pise.cz/7988-covi-kavicka-16-6-rf-8246-us-20722-komentar.html


V US zase velký přírůstek. Které státy Unie mají problémy a proč? Kdy dochází k recidivám? Velmi opatrná Čína.


http://radimvalencik.pise.cz/8008-covi-kavicka-17-6-rf-8248-us-25450-komentar.html


V US se šíření nákazy zrychluje. Recidiva v řadě států Unie. Varování i poučení pro EU.


http://radimvalencik.pise.cz/8009-covi-kavicka-18-6-rf-7478-us-26071-komentar.html


RV


Rozhovor o úloze zpravodajství


http://casopisargument.cz/2020/06/15/nechutne-drze-a-arogantni-rika-jan-schneider-o-ricinove-afere-v-rozhovoru-o-uloze-zpravodajstvi/


No, že bych to někomu nutil, jen tak bokem mimo řeč upozorňuji, že Jsme na tom podobně, jako za minulého režimu.


a jako tehdy, i teď pěkně zdravím, nebo jsem slušně vychován jns


Pomníky se poškozovat nemají aneb Jak Miloš Zeman promarnil šanci a pozdrav jns


Odpolední zákusek Jde o zpravodajskou kombinaci, jak zhoršit vzájemné vztahy


a pěkný pozdrav jns


Rozum zůstává stát nad tím, co se za uplynulá léta dělo v zákulisí Armády ČR. Dlouhodobě na to poukazují vojenští analytici, nejhlasitěji pak Martin Koller. Ale jakoby politická reprezentace byla hluchá... JF


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Objednavka-za-600-korun-se-v-armade-resi-tri-mesice-Vladni-poslanec-Ruzicka-pridal-i-desivou-vzpominku-na-Kalouska-z-roku-93-627552


Matěj Stropnický duchovně opouští žvanivou a prázdnotou dunící liberální "kavárnu". Tohle čtení mě hodně potěšilo, i když on sice nikdy lídr ničeho asi nebude, ale intelektuálně je nesporně podnětný... JS


Napsat, je jednoduché. Ale realizovat to do každodenního života, to je skutečný úkol i cíl autentické levice a komunistů především. A že to píše mladý Stropnický, klobouk dolů! KŠ


Skvělá analýza současné bídy levice a současně i návod jak situaci změnit, škoda jen že to nenapsal někdo od nás. P.H.


https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/esej-mateje-stropnickeho-obnova-plebejskeho-spojenectvi-40327216#seq_no=3&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=kkd3At9tvFZ-202006151327&source=article-detail


Ahoj Karle,


Posílám Rozhovor : Petr Hájek a J. Skála https://youtu.be/_CRmjchR1m8


A. Vitásková – Skála https://www.youtube.com/watch?v=flpPZbi8P08&feature=youtu.be