Evropa by měla převzít vůdčí roli ve světě,

říká B. Posselt

Teprve před nedávnou dobou vystoupil B. Posselt se svou tezí, že Evropa by měla převzít patří vedoucí roli ve světě.

Jak to do sebe hezky zapadá. Nejdříve Německo ústy jistě autoritativního činitele prohlásí, že mu, jako nejsilnějšímu státu EU, náleží vůdčí role v Evropě, a pak po několika měsících (koncem r. 2016, pozn. red.) B. Posselt začne nezastřeně šilhat po vedoucí roli Evropy ve světě. (Evropa by měla převzít vůdčí roli ve světě, myslí si Bernd Posselt, @PolakPavel @Radiozurnal1 lhttp://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1676878)

Připravil J. Kovář