El País, Španělsko - Návštěva Josepa Borrella v Moskvě skončila fiaskem. Zřetelné slabiny bruselské politikyBernardo de Miguel

12. února 2021

Selhání šéfa diplomacie EU Borrella v Moskvě jej postavilo do pozice tlučeného chlapce, a nejen v Evropském parlamentu. Autor kriticky hodnotí celou Borrellovu kariéru se závěrem: „Španěl je ve svých článcích specialista, ale v reálném životě se dostává do pastí, které jako kdyby mu připravil Lavrov.“ Má evidentně na zřeteli Borrellovu neschopnost odpovídat na otázky o porušování práv ruskojazyčných novinářů v Lotyšsku. Autor připomíná i velmi svérázné kritiky Borrella v „úsilí“ sblížit se s Moskvou. Ale není náhodou náplní práce diplomata sblížení národů?

Borrellova vystoupení v Evropském parlamentu obvykle vyvolávají bouřlivou reakci. Toto úterý to bylo nejhorší. Mnoho poslanců se chystá vyčinit vysokému představiteli zahraniční politiky a bezpečnosti EU, zasypat jej otázkami, zkritizovat jej a spílat mu. Za poslední návštěvu v Rusku jej nejhorlivější odpůrci Putinova režimu viní ze snahy sblížit se s Moskvou. Tento krok pro EU nic neznamená a je v rozporu se zájmy ruské opozice. Většina z padesáti poslanců EP žádajících o odvolání Borrella z funkce pochází ze střední a východní Evropy. Návrh sice není brán vážně, ale přesto se politik nachází ve složité situaci. Nejde jen o selhání v Moskvě. Možná, že všichni poslanci projeví nespokojenost. Španělský politik je ve funkci přes rok a za tu dobu nemohl najít stoupence v žádné instituci.

Borrell jako bývalý ministr zahraničí Španělska demonstroval od samého začátku své práce v Bruselu neutralitu, předváděl svůj intelekt a neúčastnil se každodenního života Evropské komise, vedené Leyenovou s podporou malé skupiny osvědčených komisařů a úředníků. Přestože Borrell je ve funkci místopředsedy, je v komisi Leyenové méně důležitý než úředníci zastávající nižší funkce (např. než Maroš Ševčovič) a mající mnohem méně pravomocí.

Dvojaká pozice Borrella, který se honí mezi EK a Unií pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, mu nepřináší vážnost. Jistý vysoce postavený úředník Komise říká: „Josep Borrell se musí rozhodnout, zda chce být komisařem, nebo zastávat roli 28. ministra zahraničních věcí,  je-li členských států 28.“ Uznává, že španělský politik nepřispívá rozvíjení vazeb EU.

Některé velké společnosti jsou přesvědčeny, že vztahy s EK, které udržovaly do roku 2019 zásluhou práce komisaře Cañeteho a před ním Almunia, byly ztraceny. Ostatní země stále podporují své společnosti s pomocí práce zplnomocněných zástupců. I obyvatelé Itálie se cítili opuštěnými, když převzala Mogheriniová funkci Nejvyšší představitelky EU pro zahraniční věci a politiku bezpečnosti v EK.

Borrell dosáhl velkého úspěchu v Berlemontu, kde je ústředí EK a kde se zejména řeší nejdůležitější otázky. Podle diplomatických zdrojů zde byl neuvěřitelně efektivní, vedl Radu ministrů zahraničních věcí EU a pracoval na tom, aby ministři aktivně jednali i o problémech. Za něho se vytvořil jasný politický kurs, který v Bruselu dlouho nebyl.

Borrell se šikovně vyhýbá užívání práva veto pro zahraniční politiku, které využívají všechny členské státy. Namísto jednomyslně schválených, zdvořilostních a bezobsažných prohlášení dělá prohlášení rozhodná, která podporuje „převážná většina“.

Země chápou jeho cíle a považují jeho prohlášení za postoj EU. Podobně jako v případě Izraele hněvivě reagují na ostrá prohlášení, která v Bruselu nejsou zvyklí slyšet.

Po nepodařené cestě do Moskvy mohou být všechny dosažené výsledky smazány. Borrel se ke svému překvapení střetl s asertivním veteránem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Španělskému politikovi bylo připomenuto, že musí řešit složité problémy, například vztahy s Ruskem a neutíkat od nich, ať by byl na území protivníka. Sám vysoký představitel později řekl, že je lepší reagovat zde a hned, než čekat a hledět, co bude. A že pokud chtějí v budoucnu zajistit bezpečnější svět, musí jednat rozhodně a riskovat už dnes. Komisaři jej v tom podpořili a poté poznamenali, že to byla „velmi složitá“ a důležitá cesta.

Poslanci EP chtějí, aby Borrell a jeho tým dali o návštěvě v Rusku zprávu. Krom toho předloží náměstek předsedy Komise dokument ministrům zahraničí EU. Někteří ministři zahraničí již ve svých prohlášeních vznesli domněnku ohledně možného napojení Borrella na Moskvu.

Pracovník EP uvedl, že španělský politik udělal chybu, když svěřil přípravu programu návštěvy technokratům, kteří nebrali v úvahu jeho politické zaměření.

Vysoký představitel je obklopen poradci a specialisty. Ti ale za něho nemohou jednat. Má složité vztahy s mezinárodním tiskem, kde jej často představují jako kontroverzního politika. Pokud jsou slyšena a čtena jeho vystoupení na blogu, jeví se jako skvělý specialista a novátor. Není to žádný komisař – byrokrat pohroužený do legislativních návrhů, nudných, ale zřejmě velmi důležitých pro Španělsko a jeho 26 partnerů v EU. Zásluhou svého zaměření na budoucnost a geostrategického myšlení si politik neuvědomuje drobné pasti, které mu může klást například Sergej Lavrov.

Borrell má ještě podle zákona čtyři roky na to, aby po sobě zanechal dědictví v evropské politice. Jenže problémy prvního roku práce v Bruselu, které se ukázaly očividné v průběhu nešťastné návštěvy v Moskvě, potvrzují známý citát Marguerite Yourcenarové z knihy Mémories d’Hadrien: „Jestli vyjde pravda najevo předčasně, počítej s tím, že jsi chyboval a pravdu nemáš.“

Převzato z Russiapost.su

outsidermedia.cz