Edvard Beneš, Paměti Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství

Praha 1947, s. 312–331

 

„Věděl jsem tehdy, že Jaksch hned na počátku války rozsáhlý program o Velkoněmecku – tj. o Německu a celé střední Evropě – už vypracoval, že jej v anglické politické společnosti – zejména v Labour Party – rozšiřoval a že v něm nejen o českých Němcích jako samostatném celku na nás nezávislém, nýbrž i o Československu celém už vlastně rozhodl, umísťuje nás do zvláštní středoevropské federace s převahou německou.5) Vyčkával jsem tudíž, věda, že s našimi Němci bude účelná a rozumná řeč, až jim válečné události ukáží, v jaké situaci se celé Německo nachází, jak se svět k němu staví a jak těmito skutečnostmi budou nevyhnutelně dotčeni i naši Němci sami.“