Druhý den vstoupila nacistická vojska do zcela opuštěných Českých Velenic - bylo to 8.10.1938