Dotazy občana adresované Vládě ČR a MŠMT

Proč mají sedět děti a studenti ve školských zařízeních v roušce, když budou negativně testováni?

Proč nejdeme cestou důvěry rodičů v testování, to znamená, proč nepreferujeme testování výplachem úst v domácím prostředí?

Ano, tato cesta by představovala důvěru v rodiče i děti a zároveň by se jednalo o neinvazívní sběr vzorků.

Pan ministr snad tuto důvěru v rodiče a zájem o jejich (spolu)zodpovědnost nemá? Pak by měl odejít…


Jak bude nakládáno se vzorky po rozborech?

Co se s nimi dále děje?

Nemělo by nám to být sděleno?


Máme tady GDPR pro kde co, ale proč není jasně nastaveno, co se bude dít s odebraným genetickým materiálem dále?!!


Děkuji Vám za odpovědi na tyto zásadní otázky.


S pozdravem


Mgr. Marek Adam

Táborští vlastenci

ANS