Dokud

Marek Řezanka

Dokud nám školy myslit nedovolí

v médiích každý myslit odepře

Dokud jen chudé budou mydlit holí

(u koryt není nouze o vepře)

Dokud jen zisky rozhodnutí řídí

a jak lze tušit, nikdy z hlediska

těch, o něž kráčí, značné části lidí

pak lidstvo nikdy svobod nezíská

Dokud jak odpad budou bráni staří

na druhé, třetí, čtvrté koleji

potom se z bahna dostat nepodaří

nejenom dříve, ani později

Dokud nám budou hýbat historií

dokud svět bude stále ve varu

Dokud nám jistí svoje plány skryjí

půjdeme stále pouze k nezdaru

Dokud nám z hodnot dvojí metr zbývá

přetvářka, faleš, fráze za frází

tak dlouho bude páchnout stoka lživá

v níž s námi systém krutě zachází…