Dne 3. září 1948 zemřel prezident Edvard Beneš. Svými činy se nesmazatelně zapsal do našich dějin. T.G. Masaryk prohlásil, že bez Beneše bychom republiku neměli. Beneš se zasloužil o náš stát, naši zákonodárci to zákonem stvrdili. Benešovci jsme byli a nadále jsme. S hlubokou úctou a vděčností vzpomínáme na prezidenta Budovatele.

České národní listy, dr. O. Tuleškov