Daňové peklo


O daňových rájích slyšel snad každý. Je to ta instituce, kterou všichni politici před volbami slibují zrušit a se kterou si žádný politik po volbách neví rady. Možná však časem zjistíme, že vedle daňových rájů může existovat i daňové peklo. Pracuje se na tom v Bruselu.

Evropská unie řeší už dlouho problém daňové harmonizace. Mimo jiné jde o to, že v různých jejích členských státech jsou firmy různě daňově zatíženy, což ty větší svádí k tomu, aby daně platily tam, kde jsou nižší. Není to problém tak úplně nový, jedno z prvých volání po sladění korporátních daní zaznělo v tehdejším Evropském hospodářském společenství v roce 1962. Evropská komise přichází s podobným záměrem zhruba v desetiletých intervalech, zatím vždy bezvýsledně.

Velké firmy a svazy podnikatelů nikdy nepřipustí, aby se daňová zátěž v různých zemích sblížila. Vždyť v tom je pro ně právě kouzlo Evropské unie. Jejich důraz na svobodnou konkurenci v této oblasti znamená, že chudší země jsou donuceny k daňovému a sociálnímu dumpingu. Ničím jiným než lacinou pracovní silou a daňovými úlevami pro velké firmy těm bohatším konkurovat nemohou.

Roky a roky se tak diskutuje o tom, že by se mohl sblížit alespoň základ daně placené firmami, přičemž o výši daňové sazby by si státy i nadále rozhodovaly samy, aby zdravá konkurence v podobě závodů ke dnu mohla nerušeně pokračovat.

Příslušným orgánům se však podle všeho zdá současný stav pořád ještě příliš jednoduchý. Samotná Evropská unie zatím žádné daně vybírat nemůže, její příjmy jsou tvořeny procentem HDP členských zemí plus celními poplatky a nepravidelnými příjmy z pokut udělovaných za porušení pravidel hospodářské soutěže. Výdaje však ambiciózně stoupají.

Není před volbami, takže nelze zahájit tažení za zrušení daňových rájů. V důsledku koronaviru se očekává stagnace a propad hospodaření prakticky všech členských zemí. Procento odváděné z jejich HDP se v absolutních číslech smrskne. Řešením má být zavedení nových celoevropských daní. Daňových rájů se to zaručeně nedotkne a velké firmy budou moci nadále optimalizovat své daňové zatížení.


Prof. J. Keller

Přišlo e-poštou