Co vidíme na mapě?

Česká republika je rozdělená na zemi Českou, Moravu a Slezsko. Každá z nich je samostatně včleněna do Spolkové republiky Německo.

Tato mapa byla vyvěšená poprvné asi v r. 2016 v jednom humoristickém časopisu.

Když si uvědomíme vývoj v republice a v Evropě, vidíme, že takovéto tendence u části politických elit českých i německých jsou.

Vzpomeňme si, že o této možnosti mluvil i D. Herman. Nazval ji sice teoretickou, ale nevyloučil ji. Před ním o tomto řešení, spolkověněmeckém, se zmínil i dr. V. Špidla. Celá sobotkovská vláda, zejména pan P. Bělobrádek, nás táhli k německé boudě. Dostali od voličů velký výprask. Částečně se stáhli, ale zpozabuku vyhlížejí a očekávají svou další šanci. Pan Bělobrádek se dokonce prohlásil za sudetského Čecha. Bělobrádkovská generace dožívá. Je poznamenaná germanofilstvím a sudetomilstvím.

Jsou to bratří Čižinští a jejich 3000 statečných, kteří jsou v nástupu. Pokud však jim dáme volnou ruku v politice, dopadneme stejně špatně, jak jsme přesvědčeni, jako kdybychom se nechali vést hermanovskou "vůdčí generací". Ale kdo to vlastně zná potřebné informace o Čižinských? Média hlavního proudu dělají jako kdyby o ničem nevěděly, ČT rovněž. Takže budeme muset o informacích, které máme, více mluvit, aby voliči se dozvěděli pravdu triumvirátu povedených bratří.

Při každé možné příležitosti nás určité síly, nepřátelské vůči nám, rozdělovaly a zmenšovaly. Dost se jim vedlo. Nyní však už musíme říci dost! Od dezintegrace a zmenšování území republiky k česko–slovenském sblížení, ať již má jakoukoliv státně–právní formu.

I Maďaři se intenzivně zabývají Podkarpatskou Rusí, jež je nyní součástí Ukrajiny. Dávají místním Maďarům maďarské pasy, podporují maďarskou menšinu.

Na Podkarptské Rusi ještě žijí i ti, kteří si pamatují poslední dobu Československé republiky. Tendují k nám. Podpořme je! Jsou to Slované nám blízcí.

A závěrem otázka. Našli jste na mapě Slovensko? Nikoliv! Snad se předpokládá, že se rozplyne v Maďarsku.

red. ČNL