Co se někomu nehodí do krámu, nemusí vědět ani občan ČR


Ruský premiér Michail Mišustin schválil návrh dohody predloženej ministerstvom obrany medzi vládami Ruska a Srbska o vytvorení zastúpenia ruského ministerstva obrany pod ministerstvom obrany Srbska


Príkaz bol zverejnený na oficiálnom internetovom portáli právnych informácií.Schváliť návrh dohody medzi vládou Ruskej federácie a vládou Srbskej republiky o zriadení zastúpenia Ministerstva obrany Ruskej federácie pri Ministerstve obrany Srbskej republiky, ktorý predložilo ruské ministerstvo obrany a bol koordinovaný s ruským ministerstvom zahraničných vecí a ďalšími zainteresovanými federálnymi výkonnými orgánmi,“ píše sa v texte.


Ruské ministerstvo obrany bolo poverené vedením rokovaní so Srbskom za účasti zainteresovaných federálnych výkonných orgánov a podpísaním zmluvy v mene ruskej vlády po dosiahnutí vzájomnej dohody.


Ako je uvedené v texte dohody, v republike sa vytvára zastúpenie ministerstva obrany s cieľom pomáhať srbskej strane pri riešení otázok vojenskej a vojensko-technickej spolupráce, poskytovať usmernenie k činnostiam ruských vojenských špecialistov v Srbsku pri poskytovaní pomoci pri konštituovaní ozbrojených síl republiky, výcviku, opravách a použití dodávaných prostriedkov. Súčasťou je aj dohoda o dodávkach ruských zbraní a vojenského vybavenia.


Dokument špecifikuje, že zastúpenie bude financovať ruská strana.


V dohode sa tiež uvádza, že srbská strana poskytuje náčelníkovi misie možnosť navštíviť v prípade potreby a po predchádzajúcej dohode so Srbskom vojenské jednotky ozbrojených síl republiky, ktoré majú ruské zbrane a vojenské vybavenie. Náčelník môže tiež osobne informovať vedenie Ministerstva obrany Srbska o práci predstaviteľov zastupiteľského úradu v rámci plnenia povinností vo vojenskej a vojensko-technickej spolupráci medzi Ozbrojenými silami Ruska a Ozbrojenými silami Srbska a na vykonávanie svojej činnosti využiť existujúce prostriedky ozbrojených síl republiky po predchádzajúcej dohode so srbskou stranou.


https://sk.news-front.info/2020/10/20/v-rusku-schvalili-vytvorenie-zastupitelskeho-uradu-ministerstva-obrany-v-srbsku/