Co říci na všechny výhrůžky a ultimata „našich ústavních činitelů“, určených Rusku

Nenalézáme slov. Víme však, že nemluví našim jménem. Cítíme hlubokou lítost i velké obavy nad odvíjejícími se hrůznými procesy. Stejně tak jak svého času Jan Amos Komenský, a proto řekněme s ním: „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lide český.“

České národní listy