Co nám dalo NATO?

Oslavili jsme další výročí našeho členství v NATO. Tentokrát méně hlučně, asi jako kdysi výročí našeho členství v konkurenční Varšavské smlouvě. Možná by bylo dobré si připomenout, co nám 21 let členství v NATO přineslo, případně přinese. Současnou pandemii a různá vládní opatření můžeme brát jako přípravu na válku, nebo cvičení, jaká kdysi pořádala civilní obrana, jen trochu realističtější.

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) bylo založeno roku 4. 4. 1949. Varšavské smlouva (Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci) byla založena 14. 5. 1955 jako odpověď na vznik NATO. Oficiálním důvodem vytvoření NATO byla obrana západní Evropy proti SSSR. Hlavním iniciátorem tažení proti SSSR, spojenci z doby války, zachránci kontinentální Evropy a mnoha perspektivních oběti holocaustu, byl pravděpodobně Winston Churchill. Ten se snažil vyprovokovat pokračování druhé světové války už v květnu 1945 útokem na SSSR s pomocí neodzbrojených německých divizí v britském okupačním pásmu. V to doufali i mnozí němečtí generálové po smrti Hitlera a připravovali se na tuto možnost. Vycházeli z předpokladu, že válkou oslabený SSSR lze porazit ve spojení s Británií a USA. Mezi nimi generálmajor Reinhard Gehlen, od roku 1942 šéf rozvědky Cizí vojska Východ vrchního velitelství pozemních sil pro východ (Fremde Heere Ost des Oberkommandos des Heeres).

Gehlenova organizace, pracující od roku1945 v podstatě ilegálně a od roku 1946 dodnes v Pullachu byla podporovaná od konce války americkými okupačními vojsky v Německu, následně pracovala pod vedením CIA. Nakonec přešla jako Spolková zpravodajská služba BND (Bundesnachrichtendienst) do podřízenosti vlády tehdejšího západního Německa–SRN. Spolu se skupinou německých generálů, vedených Heusingerem, Foertchem, Speidelem a Herrem (organizátor Vlasovovy ROA tvořené z ukrajinských, kozáckých, muslimských a běloruských SS), kteří pracovali dočasně také v USA, pomáhala Gehlenova rozvědka vytvářet v USA psychózu ohrožení ze strany SSSR. Cílem byla a dodnes je snaha po vojenském revanši s pomocí USA a změně hranic Německa a Polska na Odře a Nise, a návratu sudeťáků do českých zemí, případně likvidace českých zemí jako samostatného státu. Zločiny wehrmachtu se snaží německá i jim posluhující česká média už třicet let zatajovat a bagatelizovat, zatímco všemožně vymýšlejí a zveličují zločiny komunismu a nafukují kdejaký problém ve vztahu k Rusku. Německo nepotrestalo většinu válečných zločinců. Kancléř Kohl trval v době přípravy sjednocování Německa roku 1989 do poslední chvíle na změně hranic s Polskem, tedy posunu německých hranic na východ. Většina současných polských politiků za to Německu euromarxistické služky Merkelové leze do zadku a dává jí k dispozici svoje vojáky k tažení proti Rusku. Je vidět, že v i Polsku bylo dost kolaborantů, viz níže.

Němečtí generálové a admirálové, kteří sloužili Hitlerovi, se nakonec dostali až na nejvyšší pozice v NATO. Důvěru a pomoc z USA si Gehlen zajistil, mimo jiné, předáním seznamů tisíců kolaborantů a agentů, kteří pracovali pro německou okupační moc ve střední a východní Evropě. V Československu se údajně jednalo o 300 hlavních kolaborantů, kteří zůstali dodnes utajení a proto vydíratelní, tedy ovladatelní ze strany jak USA, tak Německa. O nich se mlčí, zato třicet let se dělá povyk kolem StB, aby se kolaboranti a někteří zločinci z padesátých let mediálně zakryli a odstranili z historie a povědomí národa. Závazky se evidentně přenesly na potomky kolaborantů, kteří se ujali vlády od roku 1990. NATO a naše členství v něm od roku 1999 lze bez velké nadsázky označit jako konstrukt německých revanšistů, britského imperialismu reprezentovaného Churchillem, českých kolaborantů z doby okupace a amerických a německých euromarxistů reprezentovaných Sorosem, Allbrightovou, Clintonovými, Obamou a demokratickou stranou. Připomeňme si, že, američtí euromarxisté a jejich domácí slouhové chtěli udělat z Allbrightové českou prezidentku. Z šéfky Aspen Institutu tvořeného protinárodními slouhy a služkami cizáků, před níž klekají Babiš i Bakala (na veřejnosti tvrdí, že nejsou kamarádi) a nejen oni. Američané jsou z tohoto hlediska v dvojaké pozici, kdy na jedné straně prosazují svoji světovládu, ale na druhé jsou v pozici hejlů, kteří pomohli vyzbrojit Německo a mají mu pomoci v dalším tažení na východ. Vrací se stará americká doktrína meče a štítu, kdy Evropané, v současnosti především Poláci, Češi, Slováci, Maďaři a obyvatelé Pobaltí a Ukrajinci by měli bojovat proti SSSR s podporou amerického letectva jaderných sil a nést hlavní ztráty. Islamizovaná francouzská armáda je na hranici nepoužitelnosti a Bundeswehr rozvrácený multikulturalismem, feministickým genderismem a bojem proti takzvaným pravicovým extrémistům, v Itálii je rovněž rozvrat a Řecko se musí bránit samo proti Turecku. Kromě toho je v USA rozpor mezí válkychtivými euromarxistickými demokraty a vlastenci reprezentovanými republikánskou stranou a prezidentem Trumpem, který nezačal žádnou válku. Současná německá agrese na východ se připravuje, bohužel s pomocí Poláků, Čechů a dalších, kteří se dostatečně nepoučili a dali svoje armády k dispozici, jako součást německého Bundeswehru.

Je to výsledek takzvané hybridní války proti SSSR a následně Rusku, která byla zahájena už v květnu 1945 permanentním vyvoláváním strachu a válečné psychózy v západní Evropě. Pouze navázala na stejnou hybridní válku, kterou zahájil Goebels již ve druhé polovině třicátých let v době mediálního tažení proti Československu. Již tehdy se jednalo o údajnou ochranu před sovětskou agresí a takto byla následně zdůvodňována i existence protektorátu Čechy a Morava. Hybridní válka a její omletá témata tudíž nejsou žádnou novinkou, natož vynalezenou nedávno ruským generálem Gerasimovem. V současnosti opět řádí válečná psychóza a strašení před agresí Ruska, přestože je nepoměrně vojensky slabší, než NATO. Nikdo z válečných štváčů nevysvětlil, pro by mělo Rusko napadat státy NATO, a co by tím získalo.

Již v roce 1946 pronesl Churchill v Curychu řeč, kde nabádal k vytvoření Spojených států Evropských (bez Británie!) na obranu proti hrozbě SSSR. Za základ považoval spolupráci Francie a Německa. Jenže v USA tehdy nenašel dostatečnou podporu a už před koncem války ho voliči nepotvrdili znovu jako premiéra. Britové už měli dost válčení i Churchilla s jeho vyčpělým imperialismem. V současnosti stále více historiků dochází k závěru, že SSSR, který ve válce proti Německu a jeho satelitům přišel o téměř 30 milionů obyvatel a území od Moskvy na západ bylo zničené z hlediska infrastruktury, měst, vesnic, závodů a zemědělského vybavení (včetně desítek tisíc ovocných stromů, poražených německými zelenými ekology z wehrmachtu a SS), mohl sotva vést útočnou válku v Evropě proti USA, disponujícími jadernými zbraněmi. Stalin by možná chtěl, ale nešlo to, což si jako velmi dobrý logik uvědomoval. Konec konců, ustoupil USA a Británii v řadě případů. Rezignoval na podporu levicových občanů Řecka i Itálie, stejně jako na ambice v Libyi, Íránu i Turecku. Nepodpořil ani Jugoslávii ve střetu s Itálií. Rovněž blokádu Berlína ukončil bez boje. Široká přehlídka důvodů a možností k zahájení války, pokud by ji tehdejší SSSR chtěl a mohl vyhrát.

Co nám přineslo NATO

Vzhledem k velikosti našeho státu se může koaliční obrana hodit, obzvláště proti agresi ze strany Německa, což je tisíciletý historický evergreen. Jenže musí mít nějaký pozitivní efekt. A ten není moc vidět. NATO nás evidentně nechrání před již třicet let postupující německou kolonizací a nemá námitek proti začleňování části naší armády jako kanonenfutru do Bundeswehru k tažení proti Rusku. Že něco takového umožňují naši politici, přesněji většina z nich, mne ani neudivuje, stejně jako posluhování většiny médií německým zájmům, v čele s protinárodní ČT. Naše armáda se zúčastnila tažení NATO a EU proti Jugoslávii v Bosně, které bylo ještě posvěceno OSN. Zato v Kosovu se jednalo o obyčejnou agresi. Takové jednání porušující hrubě mezinárodní právo je založeno na Washingtonském summitu NATO v roce 1999, kdy byla přijata naše republika, Polsko a Maďarsko.

V médiích se prakticky neobjevila informace, že Washingtonský summit změnil NATO z obranné evropské v útočnou organizaci globálního rázu. Uvádí to roku 2000 ve své knize Sebezáchova Evropy bývalý německý kancléř Helmut Schmidt. Ve Washingtonu bylo vyhlášeno takzvané „nové“ NATO, které v rozporu s článkem 6. Severoatlantické smlouvy vychází z předpokladu nasazení vojáků mimo teritoria (a obranu) západní Evropy. Ostatně obrana západní Evropy proti SSSR, a později Varšavské smlouvě se stala od roku 1991, rozpadu SSSR a likvidaci Varšavské smlouvy nesmyslem. Schmidt varuje před tím, aby se evropské státy NATO staly součástí globálního boje USA za světovládu. V praxi došlo nejen k porušení slibů o nerozšiřování NATO směrem na východ, ale rovněž k porušení Smlouvy o konečném urovnání se zřetelem k Německu z roku 1990, která umožnila spojení Německa. V ní se Německo zavázalo k nasazení svých sil výhradně v souladu s chartou OSN, což od té doby opakovaně porušilo. Proti sjednocení Německa byli francouzský prezident Mitterand i železná lady Thacherová. Američané je přesvědčili, aby změnili názor. O přeměně Německa na neutrální stát od roku 1990 odmítli němečtí politici s podporou USA s Gorbačovem vůbec jednat, ale prokazatelně slíbili nerozšiřování NATO na východ, což jsem už popisoval. Schmidt rovněž upozorňuje, že americká válečná propaganda se dlouhodobě snaží snižovat obavy Evropanů z války v Evropě, včetně jaderné. Už roku 2000, tedy před 20 lety!

Naši politici a média k tomu v lepším případě mlčí. Babišův ministr Stropnický dokonce převedl část našich pozemních sil do podřízenosti Bundeswehru, tedy armády státu, který porušuje mezinárodní smlouvy. Zde můžeme připomenout rovněž další porušování, a to „schengenu“ ze strany Německa, podporou ilegální migrace a pašování lidí politickými neziskovkami, které lze bez nadsázky označit za afroislámskou invazi do Evropy. V horším případě prosazují někteří čeští politici, bezpečnostní odborníci a média vytvoření takzvané evropské armády, což by byl nový německý wehrmacht. Dále prosazují vyzbrojování naší armády německou výzbrojí, především BVP Puma a tanky Leopard 2 s cílem posílení vojenské závislosti naší republiky na německé euromarxistické politické reprezentaci prosazující islamizaci a afrikanizaci Evropy a jadernou válku.

Nasazení našich vojáků v Iráku a Afghánistánu přineslo výcvik v bojové praxi. Jinak pouze značné finanční výdaje neznámé výše, a to jak přímé z hlediska nasazení vojáků s technikou a jejich transportu, tak na zbytečné, neefektivní humanitární programy, neméně zbytečné humanitární pracovníky a neziskovkáře s královskými platy a v neposledním případě na léčení našich obětí těchto misí a dokonce i cizinců. Mise v Mali je opět s výjimkou výcviku v bojovém prostředí jen přehlídkou zbytečného rizika a vyhozených peněz za uran pro francouzské jaderné elektrárny, aby mohly dodávat špinavou elektřinu do čistého zeleného Německa. Výsledkem je zelený byrokraticko – ekologický teror v EU řízené Německem, který povede k ekonomické likvidaci EU. Pokud si někdo naivně myslí, že ještě prodáváme do Německa elektřinu, tak zaspal dobu. Neustále přibývající primitivní koloniální průmysl typu montoven a lisoven je energeticky náročný a často spotřebovává i mnoho vody. Proto ho vyspělé země přesunují do kolonií, kde jsou navíc levné pracovní síly, například do Česka.

Ani v posledních letech toho NATO pro bezpečnost Evropy moc neudělalo. USA mají absolutně nejpočetnější loďstvo na světě, a to s nejmohutnější palebnou silou. Spolu s loděmi evropských satelitů v NATO je například 22 krát silnější, než ruské. Přesto nedokázalo zabránit afroislámské invazi přes středozemní moře. Nezastavilo pravděpodobně ani jednoho migranta. K čemu je tedy dobré? K provokacím kolem Krymu? Už v polovině devatenáctého století vyvolali britští imperialisté protiruskou Krymskou válku, jež v konečném důsledku posílila Turecko, které dalších padesát let terorizovalo národy Balkánu.

Rovněž v současnosti, kdy vidíme na hranici mezi Řeckem a Tureckem vojenský konflikt, nedělá NATO nic, přestože dochází k ohrožení západní Evropy jak islámským Tureckem, tak afroislámskou invazí, kterou Turecko podporuje. K umravnění Turecka by stačily i jen hospodářské sankce. Jenže ty se používají proti Rusku, které na nikoho neútočí a nevnucuje nám žádné migranty a šiřitele nákaz.

Bezpečnostní situace EU je kritická i z hlediska rostoucí pandemie. Opět je zde otázka migrantů na hranici mezi Řeckem a Tureckem. Německé vedení EU podporuje finančně Turecko, místo aby podpořilo vojensky Řecko. Proč je koronavirus nejničivější v Itálii? Protože je tam plno migrantů z afroislámského prostoru a Asie, mnozí ilegálně. A v této situaci odmítá Merkelová v Berlíně a její služka Leyenová v Bruselu rozhodná opatření proti pandemii a uzavírání hranic mezi evropskými státy. Nelze se divit, že předpokládají nakažení 70% německého obyvatelstva. Aspoň se zbaví části důchodců, a těch, kteří jsou proti rasovému multikulturalismu a jiným euromarxistickým zhovadilostem. Ekonomicky se zlikviduje část živnostníků a malopodnikatelů a tím posílí vliv oligarchů a nadnárodních korporací a bank, které obvykle reprezentují. V tom mají podporu WHO světové zdravotnické organizace OSN, která je rovněž proti uzavírání hranic. Další doklad zbytečnosti OSN, která je úřadem sociálního zabezpečení pro zástupy královsky placených úředníků s Asie a Afriky, kteří prosazují afroislámskou invazi do Evropy a posluhují americkým zájmům.

Německo zatím pokračuje v dovozu migrantů a boji proti takzvanému pravicovému extrémismu, což jsou němečtí vlastenci. Začíná další pseudohumanitární komedie na téma 1 500 ubohých afroislámských dětiček. Početné rodiny, tvořené hlavně mladými agresivními povaleči, dorazí potichu později za nimi v rámci slučování rodin, jak podle not Šojdrové a Petříčka. Takové je NATO a jeho ochrana západní Evropy v praxi. Nelze se divit, že epicentrum koronaviru se přesouvá z Číny, kde vláda zavedla rázně pořádek, do německé EU, která se topí v euromarxistickém, slušně řečeno nepořádku, a nezákonnosti.

Úplně nejlepší je z hlediska ochrany před pandemií chystané cvičení Defender Europe 2020. Má se ho účastnil 37 000 vojáků z 18 zemí, z toho 20 000 amerických. Část z nich dorazí, možná nejen s koronavirem. Masivní přesuny amerických vojáků do Evropy se prováděly až do 13. března, kdy byly oficiálně zastaveny. V karanténě je americký velitel NATO v Evropě Cristopher Coroli a jeden polský generál byl pozitivně testován na koronavirus po poradě v německém Wiesbadenu. Armáda se svými nástupy, společným stravováním, společným ubytováním, společnou hygienou, vojáky natlačenými v různých vozidlech a letadlech, v neposlední řadě mnohými moderně neholenými, přičemž plnovousy imámského, rabínského, nebo popského typu jsou přímo nositelem a chytačem kapének. Velet asi budou v rouškách. Zde si můžeme připomenout, že takzvanou španělskou chřipku roznesli po Evropě také vojáci. Defender Europe 2020 je dokladem extrémní bezpečnostní nezodpovědnosti velení NATO ve vztahu k obyvatelům Evropy. Tomu se říká zodpovědnost a obrana Evropy vojáky NATO.

Současná pandemie má i svoje klady. Aspoň pro někoho. V rámci nákupní paniky, kdy mouku nakupují i ti, kteří nikdy nic nepekli, se vyprodají veškeré zásoby Agrofertu a na svoje si přijdou i dovozci potravin. Za jeden zkontrolovaný test na koronavirus dostane Babišovo diagnostické centrum 2 800 korun. Možná si naposledy pomohou i výrobci a prodejci zbraní. Američané už začali zvyšovat nákupy výzbroje a munice. Mají s multikulturalismem v době přírodních katastrof svoje zkušenosti. Rovněž u nás vzrostla běžná kriminalita, včetně násilné od roku 1990 o 400%. Ani policisté nebudou imunní vůči pandemii a vojáci se starají o uran v Mali a cvičení NATO proti vymyšlené ruské agresi, místo o obranu hranic. Socialistický euromarxista Hamáček a většina jemu podobných slouhovských politiků bez špetky osobnosti, odmítá možnost pomoci občanských organizací podporujících bezpečnost, zákonnost a pořádek. Samostatný, myslící, vlastenecký a hrdý občan, natož ozbrojený a nezávislý na sociálním systému, je pro ně větším postrachem, než agresivní a primitivní afroislámský migrant parazitující na sociálním systému a roznášející nemoci. Nemáme naštěstí a díky prezidentu Zemanovi a chudobě koloniálního sociálního systému tolik agresivních afroislámských migrantů jako Německo, Švédsko, nebo Francie, ale máme dost vlastních parazitů, především euromarxistických politických neziskovkářů, kteří mají chtivě – pozitivní vztah k cizímu majetku a žijí celoživotně z cizí práce.

Měli bychom si raději připomínat 15. březen, německou okupaci a protektorát, kdy zabrali arogantní Germáni kdejakou fabriku a pole. A rovněž, co nám přinesl a co nám přináší současný německý kolonialismus, jenž nás osvobodil od údajné sovětské okupace a vlastní kolem 70% továren a dolů na našem území, zatímco sovětské armádě nepatřila ani půda pod kasárnami, kde její vojáci bydleli. Kromě jedné patří u nás cizákům všechny banky a většina pojišťoven. U cizáckých bank je zadluženo mnoho českých podnikatelů. Mnozí naši politici jsou nadšeni z privatizace našeho státu do rukou cizáků, především německých. Proč asi? Do ciziny odešlo v minulém roce téměř bilion korun a navrch poplatky na královský život eurokomisařů a 60 000 byrokratů v Bruselu. A prý se máme, jak jsme se nikdy neměli. Nad tím vším bdí NATO a chrání nás proti každému nebezpečí.¨

Přišlo e–poštou. CP