Co dnes můžete vidět na místě, kde stál pomník maršála Koněva?
Ohrazený prostor, nad nímž vystupuje „lžíce“ bagru. Ještě před několika dny kolemjdoucí nic dalšího neviděl. Dnes však bylo v ohrazení již několik děr, které zvědavci vytvořili, aby mohli spatřit, jak vypadá prostor kolem pomníku maršála. Nahlédl jsem jimi a uviděl jsem spoušť. Ze všeho zatím zbyla jen zadní stěna za pomníkem. Vše ostatní bylo přeoráno bagrem. Všude je vidět rozrytá obnažená zemina a několik pohozených desek, pocházejících z úpravy prostoru kolem pomníku.


Když jsem se na všechno smutně díval, vzpomněl jsem si na Lidice. Němci je nejen vypálili, zničili, ale přeorali tak, aby po obci nic nezbylo. Pokud by nestála zadní stěna, vymezující prostor kolem pomníku, dílo těm, kteří rozhodli o likvidaci pomníku maršála Koněva, jehož vojska osvobodila značnou část naší republiky, včetně Prahy samé, se „povedlo“, také bylo zčásti jako přeorané.


Věřím, že budoucnost, až kultivovanost převládne nad hrubiánstvím, přivede maršála Koněva opět na jeho původní místo, nebo ještě na vhodnější. Dej, Bože!

Dr. O. Tuleškov