Co bychom očekávali od představitelů města Český Krumlov?
Jaký je současný stav?

Zatímco pamětní deska pod sochou TGM byla osazena na budovu radnice Českého Krumlova, pamětní deska se slovy prezidenta Beneše se nachází v majetku společnosti KOH – I – NOOR. Busty stojí na zahradě této firmy v Českých Budějovicích.


Takže výsledek? Pamětní deska se slovy pana prezidenta Beneše není nikde osazena, není ani k vidění. Uvedená firma zřejmě usoudila, že text na této desce je zřejmě závadný a proto musí odpočívat někde ve skrytu, aby dále nehlásala pravdu. A ke všemu město Český Krumlov plně respektuje toto rozhodnutí uvedené firmy. Zájmy sudetů jsou zřejmě uspokojeny. Nikoliv však interesy české.


Od představitelů města Český Krumlov bychom mohli očekávat jiné rozhodnutí. Uvedené firmě tito měli otevřeně sdělit: Desku se slovy pana prezidenta Beneše jste skryli před veřejností, a proto my, město Český Krumlov, instalujeme novou pamětní desku s naprosto totožným textem, který byl vyryt na desce původní. Rovněž tak pořídíme nové busty TGM a Beneše a instalujeme je na vhodném místě v Českém Krumlově. Jde o naše prezidenty. Proto nemůžeme s vámi v této záležitosti přistoupit na žádný kompromis. Jde nejen o české národní zájmy, ale i o historickou pravdu Dějiny si nenecháme přepisovat!


Obnoví nějaký vlastenecký subjekt dialog s radnicí Českého Krumlova na toto téma s cílem překonání věznění bust TGM a Beneše a pamětní desky prezidenta Beneše s jeho prorockými varovnými slovy, určenými českému lidu?

Dr. O Tuleškov