Česko-německé diskusní forum 2018-2020
Proč o Česko-německém diskusním fóru (ČNDF) mluvíme právě nyní? Z jednoho prostého důvodu. 31. prosince 2020 končí funkční období současné Rady ČNDF. Českou část nové Rady v dohledné době bude jmenovat český ministr zahraničních věcí. Musí tak učinit nejpozději do konce prosince tohoto roku.

V listopadu, nejpozději počátkem prosince, by vlastenecké organizace měli ze svých řad, případně z řad svých sympatizantů, navrhnout svého kandidáta. Kvalifikovaně vypracovaný návrh se všemi náležitostmi pak podat do podatelny ministerstva zahraničních věcí.

K tomu na základě zkušeností, které máme, můžeme říci, že jsme několikrát tak učinili, ale nikdy pan ministr našeho kandidáta nejmenoval. Tázali jsme se, z jakých důvodů tak pan ministr neučinil. Dostali jsme odpověď, že si našeho kandidáta pan ministr nevybral. A tečka. Proto by bylo dobré, kdyby několik vlasteneckých subjektů navrhlo své kandidáty.

Zatím, pokud si pozorně přečtete jména členů Rady ČNDF, nenajdete tam ani s lupou byť jednoho zástupce české skutečně vlastenecké organizace. Zkusit nyní prolomit tuto hradbu považujeme za nutné. Pokud jeden zástupce aktivního českého subjektu bude jmenován, informační blokáda o činnosti ČNDF přestane existovat. Dozvíme se, co vlastně diskusní fórum dělá a jak se jeho jednotliví členové chovají. Zatím to nevíme. Je však velmi žádoucí, abychom napříště měli potřebné informace. A nejen to! I jednotlivý člen může podávat Radě své návrhy. Je velmi důležité v současnosti vědět, co všechno se v české-německých vztazích, i těch česko-„sudetoněmeckých“, děje a reagovat na to.

Je zbytečné se přesvědčovat, jak důležité jsou v současnosti česko-německé vztahy.

Nesdílíme oficiální verzi, která je označuje za vynikající. Všichni víme o tom, že dekrety prezidenta republiky, jsou napadány nejen představiteli SL, ale i některými ústavními činiteli SRN. Víme o snaze těchto sil přepsat česko-německé dějiny. Víme o řadě protičeských útoků, jichž se tito činitelé dopouštějí. Je důležité, aby tyto skutečnosti viděli i naši ústavní činitelé a dovedli proti nim důrazně protestovat, především diplomatickou cestou. A o tom všem by nás měla objektivně informovat česká média. Dosáhneme toho? Snažme se!


Jsme na začátku našeho společného úsilí. Prvním významným krokem bude jmenování kandidáta českého vlasteneckého subjektu do Rady ČNDF. Je v našem národním zájmu, aby se tak stalo. To je zcela konkrétní úkol, který máme před sebou.


Dr. O. Tuleškov

ČNL