Česko-německé diskusní forum


Poslání

Diskusní fórum bylo založeno v prosinci 1997 na základě Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Záštitu nad ním  převzaly obě vlády. V důsledku rozšíření Evropské unie v květnu 2004 a také nových globálních výzev určují dnes česko-německou agendu nová témata.  O tom, jak se tato nová kvalita bilaterálních vztahů v rozšířené Evropě může odrazit  také v diskusním fóru, se oba tehdejší ministři zahraničí dohodli v Aide mémoire z 9. září 2004. V roce 2013 bylo přizpůsobeno změněným požadavkům, v některých oblastech modifikováno a schváleno oběma ministry zahraničí. Toto memorandum tvoří od června 2013 základ pro práci Diskusního fóra. 

Diskusní fórum je financováno z prostředků Česko-německého Fondu budoucnosti.

Složení

Pozorně si prostudujte jeho složení. Mezi jeho členy najdete řadu zajímavých osobností.

Rada 2019/2020

Čeští členové


Dr. Libor Rouček, spolupředseda, bývalý místopředseda Evropského parlamentu

Mgr. Martin Dzingel, prezident Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku      

JUDr. Vladimír Handl, vyučující na Institutu mezinárodních studií FSV UK

Mgr. Daniel Herman, bývalý mluvčí České biskupské konference a ministr kultury ČR (KDU-ČSL)    

Prof. Ing Felix Kolmer, místopředseda Mezinárodního osvětimského výboru

JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR               

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc., ministryně práce a sociálních věcí ČR (ČSSD)  

RNDr. Miroslav Prokeš, předseda komise strategie životního prostředí (KSČM)     

MUDr. Luděk Sefzig, bývalý senátor (ODS)

PhDr. Olga Richterová, Ph.D., poslankyně Parlamentu ČR (Piráti)

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů         

Prof. JUDr. Helena Válková, poslankyně Parlamentu ČR (ANO)         

Radek Špicar M.Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

Jana Vlčková, mluvčí Česko-německého fóra mládeže  

Mgr. Monika Žárská, Českobratrská církev evangelická  


Věnujte, prosíme, pozornost členům Rady ČNDF za českou stranu. Víte o tom, že ČNDF existuje? Slyšeli jste o tom, že by někdy některý z uvedených členů Rady ČNDF mluvil někde v médiích, či napsal zasvěcený článek o česko-německých vztazích? Pravděpodobně ne. Tuto situaci nemůžeme nyní ovlivnit. Je však otázkou, proč je nevolají k odpovědnosti subjekty, které je na tuto funkci navrhovaly? Když náhodou se ptáte některého navrhovatele, co v ČNDF dělá jimi navržená člen Rady ČNDF, můžete zjistit, že ani řada vedoucích činitelů neví, jakou aktivitu jejich nominant prokazuje.  A dokonce se dohadují, kdo jej vůbec do ČNDF navrhl.

Mnohem horší však je, že ani běžná média nás o činnosti ČNDF neinformují. Vše pak vytváří dojem, že jde o subjekt, o němž se nemá veřejně mluvit. A kdo tak činí je politicky nekorektní. Proč asi všechno je tak, jak to je? Zkuste se nad tím zamyslet. ČNL

 

Němečtí členové

Christian Schmidt, poslanec (CSU), spolupředseda, bývalý spolkový ministr zemědělství

Renata Alt, poslankyně (FDP), předsedkyně parlamentní skupiny CZE-SVK-HUN ve Spolkovém sněmu SRN 

Matthias Dörr, jednatel Ackermann-Gemeinde

Bettina Finzel, zástupkyně Česko-německého fóra mládeže

Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff, rektorka Augustana-Hochschule v Neuendettelsau

Viktoria Großmann, bohemistka, redaktorka deníku Süddeutsche Zeitung       

Milan Horáček, bývalý poslanec Spolkového sněmu a Evropského parlamentu (Bündnis 90/Die Grünen)  

Stephan Kühn, poslanec (Bündnis 90/Grüne), člen parlamentní skupiny CZE-SVK-HUN ve Spolkovém sněmu SRN

Dr. Kai-Olaf Lang, senior fellow, Nadace věda a politika   

Bernd Posselt, bývalý člen Evropského parlamentu (CSU), mluvčí Sudetoněmecké národnostní skupiny          

Marianne Schieder, poslankyně (SPD), členka parlamentní skupiny CZE-SVK-HUN ve Spolkovém sněmu SRN            

Marko Schiemann, poslanec Saského zemského sněmu (CDU), příslušník lužickosrbské menšiny

Caroline Trautnerbavorská státní ministryně práce, sociálních věcí a rodiny (CSU) 

Dr. Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera

Prof. Gert Weisskirchen, bývalý poslanec Spolkového sněmu (SPD)

ČNL