F. Palacký: „.Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy ve službu svému národu..“ (Z dopisu 11.4.1848, určenému Všeněmeckému parlamentu)