Čína predkladá návrhy na svetový poriadok po pandémii
icon

52 Peking 23. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Maurizio Gambarini)


Čínsky prezident Si Ťin–pching, ktorý vystúpil v sobotu na samite G20, predložil návrhy týkajúce sa úlohy „dvadsiatky„ v medzinárodnom poriadku a svetovom poriadku po skončení pandémie covidu–19

Na snímke čínsky prezident Si Ťin-pching


V novembri tohto roku, kedy sa najvyšší predstavitelia krajín G20 zúčastňujú 15. samitu, svet čelí ešte vážnejšej kríze, než bola finančná kríza v roku 2008. „Na konci tohto roka zažíva ľudstvo najvážnejšiu pandémiu za posledné storočie, v dôsledku ktorej zomrelo viac ako milión ľudí. Svetová ekonomika upadá, vplyv pandémie koronavírusu je oveľa závažnejší než dôsledky globálnej finančnej krízy z roku 2008,“ povedal čínsky prezident Si Ťin–pching.


Prejav Si Ťin–pchinga na 15. samite G20 mal názov „Spoločný boj proti pandémii, vytváranie spoločnej budúcnosti„.


Vytvorenie globálnej bariéry


Čínsky prezident vo svojom prejave vyzdvihol prácu na vakcínach. Zdôraznil, že Čína splní svoj záväzok podporovať a pomáhať rozvojovým krajinám tým, že sprístupní vakcíny proti Covidu–19 celému svetu.


Znižovanie prekážok globálnej hospodárskej obnovy


Je nutné znížiť tarify a bariéry a preskúmať možnosť liberalizácie obchodu so základným zdravotníckym materiálom. Musíme naďalej harmonizovať politiku a štandardy a tiež vytvárať ,expresné koridory‚, ktoré uľahčia vyrovnaný pohyb ľudí, „povedal Si Ťin–pching a vyzval na presadzovanie tvorby jednotného zdravotného systému Kód zdravia prostredníctvom uznávaného dvojrozmerného kódu.


Vyčlenenie úlohy digitálnej ekonomiky


Si Ťin–pching vyzval k podpore zdravého rastu digitálnej ekonomiky a k spoločnému vytváraniu prostredia pre digitálny rozvoj, ktoré bude otvorené, spravodlivé, nestranné a nediskriminačné. Je potrebné prekonať ťažkosti, ktoré prináša rozvoj digitálnej ekonomiky v oblasti zamestnanosti, daní a tiež dobrých životných podmienok zraniteľných skupín obyvateľstva, a prekonať „digitálnu priepasť„.

Hlavné správy player

Realizácia rozvoja v širšom priestore


Si Ťin–pching uviedol, že Čína prekonáva svoje vlastné problémy a plne implementuje Iniciatívu pre pozastavenie dlhovej služby (DSSI), ktorú predložila skupina G20, v celkovej výške viac ako 1,3 miliardy USD. Čína tiež navrhuje zvolať medzinárodnú konferenciu o znižovaní strát v potravinárskom priemysle.


Skupina G20 musí zohrávať väčšiu úlohu v globálnom riadení


Pandémia koronavírusu je jednou z najväčších kríz ľudstva, počas boja proti infekcii sa prejavili zjavné medzery v globálnej správe. Čínsky prezident Si Ťin–pching vo svojom prejave na samite G20 zdôraznil, že v období po epidémii by skupina G20 mala prevziať väčšiu zodpovednosť za zlepšovanie medzinárodného poriadku a globálnu správu vecí verejných.


Posilnenie medzinárodného systému pod vedením OSN


Globálna hrozba a kríza si vyžadujú silnú globálnu reakciu. Na samite, ktorý sa konal v septembri tohto roka, pri príležitosti 75. výročia založenia OSN, čínsky prezident Si Ťin–pching vyslovil „tri zásady ochrany„: ochrana medzinárodného systému na čele s OSN; ochrana medzinárodného poriadku, ktorého základom je medzinárodné právo; ochrana kľúčovej úlohy OSN v medzinárodných záležitostiach. Si Ťin–pching vo svojom prejave 21. novembra zopakoval: „Podporujeme OSN v lepšom dosiahnutí globálneho konsenzu, mobilizáciu globálnych zdrojov a koordináciu globálnych opatrení.„


Optimalizácia štruktúry riadenia v podmienkach ekonomickej globalizácie


Čínsky prezident Si Ťin–pching zdôraznil nutnosť rozhodnej obrany multilaterálneho obchodného systému, ktorý je založený na medzinárodných normách a vyznačuje sa transparentnosťou, nediskriminačným prístupom, otvorenosťou a inkluzivitou. „Musíme sa postaviť proti jednostrannému prístupu a protekcionizmu a postaviť sa výzvam ekonomickej globalizácie, s cieľom otvorenejšieho, inkluzivnějšieho, komplexnejšieho, vyváženejšieho a vzájomne výhodnejšieho presadzovania ekonomickej globalizácie.„


Usilovanie o zdravý rozvoj digitálnej ekonomiky


Vo svojom prejave 21. novembra čínsky prezident Si Ťin–pching zdôraznil význam spoločného úsilia o vytvorenie otvoreného, vyváženého, spravodlivého a nediskriminačného prostredia pre rozvoj digitálnej ekonomiky. Vyjadril ochotu viesť o tejto téme rozsiahle diskusie a formulovať pravidlá pre globálne digitálnu správu na základe „Globálnej iniciatívy pre zabezpečenie dát„, ktorú Čína začala v septembri tohto roku.


Zvyšovanie potenciálu pre reakciu na globálne výzvy


Čínsky prezident Si Ťin–pching zdôraznil, že najnaliehavejšie úlohy dneška spočívajú v posilnení globálneho systému verejného zdravia, prevencii a kontrole koronavírusovej infekcie a ďalších infekčných chorôb. „Zároveň musíme zvýšiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia, aby sme zachovali náš spoločný domov,„ povedal čínsky prezident. Ešte pred tým, 17. novembra na 12. zasadnutí najvyšších predstaviteľov krajín BRICS, zdôraznil: „Globálne otepľovanie sa kvôli pandémii nezastaví, takže pri konfrontácii so zmenami klímy si nemôžeme dať pohov ani na chvíľu.„