Churavý listopad

Marek Řezanka
Pocházel z rodiny, jež spadla do chudoby

a která na protest se jedné církve zříká

Proč je svět zločinný? Každý se přizpůsobí

Někdo kříž nechce nést římského katolíka


Sedlák nos ohrne nad někým, kdo je v nouzi

tahle ta spodina ho neskutečné zlobí

ať už je pod drnem, kde nic ho neprobouzí

a břečťan popíná ty bezejmenné hroby


Doba je přetěžká, snad že má zlobu v žilách

on měl jít do práce – však studium ho vábí

Dvouletá Anežka se víc let nedožila

je snadné odvracet zrak od chudých a slabých


Sport s duchem propojil – rád Gogola měl, Manna

nesnášel bezpráví, jež viděl, jak se vzmáhá

Cit, rozum – obojí je k poznávání brána

Příkoří nestráví – vlast je mu velmi drahá


Rok šestatřicátý – na nebi mračna tmavá

ryk války ubíjí vše, co má Múza ráda

Z třinácté komnaty se hlavní místnost stává

Pro něj rok studií, kdy o koleje žádal


Listopad churavěl a proděravěl střeva

V třicátém devátém zem hnědá proplétala

Prý dojde k úpravě – jež celý národ hněvá

Smrt, možná přehmatem – zvolila Opletala

 

 Výročí sedmnáctého listopadu by nemělo zapadnout. Již proto, že uplynulo 81 let od tragického osudu našeho národa. Naše republika byla rozvrácena, naše inteligence stíhaná a posílaná na smrt. Naše bohatství bylo rozkradeno.

 Doba nacismu se nesla ve znamení dalšího Temna v našich dějinách.

 Student Opletal se od dnešních studujících v mnohém lišil. Pocházel z nuzných poměrů. Zcela naplňoval ideál, že zdravé tělo má chránit zdravého ducha. Opletal je symbolem inteligence, která má přesně dané vize, za něž hodlá bojovat. Vzpouzel se bezpráví, útlaku, jedinému možnému pohledu na svět – tehdy nacistickému.

 Bohužel dnešní studenti často ani netuší, kdo Opletal byl. Často se rekrutují z rodin movitých – a na nemajetné pohlížejí jako na „socky“, a na lidi staré jako na balast, který jim překáží v rozletu. Mnozí se stylizují do role jakési elity, která má udávat tón. Jenže tento tón zní falešně – a vybízí k jedinému názoru a k jednotnému kroku. Jedná se tedy o popření ideálů Opletalových.

 Sedmnáctý listopad by měl být svátkem boje za pluralitu, za vítězství přemýšlení nad slepým následováním čehokoli a oslavou kritického ducha, nikoli bezduché propagandy.