Chtějme obojí…

Marek Řezanka
Blíží se svátky, jež jsou o naději

která je víc než smrt a utrpení

Blíží se svátky, když se věci dějí

že téměř v každém krev se nějak pění


Co pro nás z těchto svátků vlastně plyne?

Že jsou tu s námi ti, kdo břímě nesou

a jimž jde o víc, než být kryti stínem

a schovat ve hře pod rukávem eso


Buďme si blíže, spolu, bez kolizí

které, když jsou již, tak ať rychle zmizí

Ať nás ta blízkost hřeje, propojí


Buďme si blíže – neizolovaní

ať paže jedněch záda jiným chrání

Rozum, či cit? Ne – chtějme obojí…