ČéTé“ má Šarapatku…

Marek Řezanka
Říkám si, jaké vzory že nám dává

doba, jež jinak symbolem je zmatku?

Která že z hodnot je ta nejvíc pravá?

Zavraždit bratra? Prodat vlastní matku?

Pitra tu máme nejspíš na památku:

Zkuste psát, že ta „Zubatá se spletla

(patrně zblbla z aljašského světla)“

To bude křiku skoro v každém plátku

Na Pitra cukr – na Zemana metla:

Básník má Múzu – „ČéTé“ Šarapatku


Nevím, co ještě že nám zbylo z práva

Martin Lang měl by dávno sedět v chládku:

Podřezávat chtěl, až upadne hlava

Soud pustil džina, když uvolnil zátku

Koudelka, jenž má ústa v cizím zadku

a s námi hraje odporného betla

též smí být terčem, by ho vlna smetla?

Co prošlo jedněm (dá se do pořádku)

justice druhým bez pardonu sčetla:

Věřící kříž má – „ČéTé“ Šarapatku


Nebo jsou vzorem Kalousek a Háva?

Novotný, jenž chce věšet za oprátku

Lavrova. Přitom s Bidenem válce mává?

Nebo snad Bartík, jenž lže od začátku?:

Prý hlavě státu zbývalo pár pátků

Lež s rakovinou pokojně zde kvetla

Většina lidí na ni nenalétla

Většina lidí zná manýry spratků

Byť je jich hrstka, u koryt je přetlak:

Filosof sud má – „ČéTé“ Šarapatku


Pro „ČéTé“ není tato doba světlá:

Omluvit má se za tu zášť, již hnětla

Rozsudek určil, v čem nevidí zkratku

Ne, s Vitáskovou stoka nezametla:

Občan má rozum – „ČéTé“ Šarapatku…


Člen Rady České televize, Zdeněk Šarapatka, na veřejných sítích publikoval, že prý „smrt je popleta“ v narážce na skutečnost, že zemřel J. Kubera, a ne člověk, jemuž by to zmíněný Šarapatka přál, tedy prezident republiky, Miloš Zeman.

Tento ubohý počin podtrhuje Šarapatkovu neschopnost – a současně všehoschopnost.

Je ale s podivem, že jeho amorální jednání porušující snad jakýkoli etický kodex nevedlo k jeho okamžitému odvolání.

Toto je tedy součást veřejnoprávního kanálu? Zdá se, že spíše pouze toho kanálu.

Pokud ale takového jednání někomu prochází – soud posvětil jednání politika, který na veřejných sítích nabádal k podřezání a upálení jiných politiků včetně hlavy státu, která je i vrchním velitelem ozbrojených sil v naší zemi – znamená to, že to jsou ty vzory a hodnoty, jež máme následovat?

Tedy bez obav můžeme vyvěsit fotky pánů Kellnera na straně jedné, a Pitra či Janouška či Rittiga na straně druhé, a psát, jak se ta s kosou zase sekla?

 Praxe je ovšem taková, že pokud je stíhán někdo, kdo nepatří do „klubu přátel Ameriky“, může od soudu odejít s poměrně vysokým nepodmíněným trestem – a to za jednání, které, aspoň z mého osobního hlediska, nedosahuje škodlivosti k vybízení k likvidaci politických odpůrců. 

Potom se ale těžko vytváří cokoli, co by se aspoň vzdáleně blížilo pojmu „víra ve spravedlnost“.