Česko má oficiální web, kde přímo zve migranty do naší krásné země!


Naše vláda má speciální webové stránky v angličtině a arabštině, kde přímo zve emigranty do ČR.

A na tomto webu jsou přímo uvedené kontakty na takzvané v uvozovkách "neziskové" české organizace pro podporu imigrantů, které jsou placeny touto vládou sta miliony korun z našich veřejných peněz.

A hned na titulní straně tohoto webu se píší tato slova: "Hledáte azyl? Emigrujte do České republiky. Vítáme Vás"!

Následně jsou na přiložených mapách dokonce nakresleny doporučené trasy, kudy se k nám mají ilegální imigranti dostat.


Jsem v šoku a tak jsem anglický text nechal přeložit překladačem na google, abyste byli v obraze. To snad není ani pravda.


Překlad strojový: Pokud jste na útěku před válkou, hladem nebo terorem, můžete požádat o azyl v naší zemi - v České republice.


Česká republika je krásná země v srdci Evropy ( hranic s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem Má vysoce rozvinutou ekonomiku, bohaté kulturní dědictví, vysokou úroveň vzdělávání, zdravotní péči a ochranu životního prostředí. ¨


Česká republika je tolerantní země, kde jsou si všichni rovni. Tyto principy jsou garantovány Ústavou a zákony naší země. Lidé různého původu zde žijí vedle sebe: křesťané, židé, muslimové, ateisté a další. To je hlavní. Dokladem toho je i skutečnost, že tato země má několik mešit a modlitebny a muslimové jsou přítomni zde více než sto let. Hovoříme českým jazykem, ale mladá generace také mluví cizími jazyky (zejména anglicky a německy). Čeština patří do stejné skupiny jako polština, srbština, ruština. Zpočátku se to může zdát jako obtížný jazyk, ale komunikativní člověk je během jednoho roku v každodenním kontaktu s česky mluvícími lidmi.


Pokud se chcete usadit na území České republiky, vaše děti se snadno naučí česky


ve veřejné škole. A to se otevírají možnosti veškerého vzdělávání a zaměstnanosti. Česká republika má nedostatek některých zaměstnanců, zvláště v medicíně a drobné technické a servisní práce. Obchodně smýšlející člověk najde stovky příležitostí v naší zemi (zkušený a kvalifikovaný najde dokonce tisíce).


Takže, kde je Česká republika? Hlavně si přečtěte "Česky o webu", je to vpravo nahoře nad tím textem. Kliknout a budete zírat - česky se tam píše. Dále si klikněte na "Chcete pomoci" a tam zjistíte, kdo za touto stránkou stojí: začíná to Člověkem v tísni Šimon Pánek a končí Věrou Čáslavskou včetně odkazů, kde jim můžete snad i napsat. To jsem ani neotvíral, oni mi za to nestojí.https://emigratetoczechrepublic.wordpress.comPoznámka:Pátá kolona v naší zemi nespí, jak vidno, koná.

Přišlo e-poštou