Celé znenie memoranda maďarskej komunity,

ktoré po tom, čo bolo dané do rúk premiéra, vyvolalo vášne

Bratislava 7. júna 2020 (HSP/Foto: TD)

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v utorok 2. júna organizoval stretnutie pri príležitosti Dňa Spolupatričnosti Maďarov. Následne večer na sociálnej sieti napísal krátky krátky, tajomný status, v ktorom okrem iného uviedol, že pozval na stretnutie ľudí, ktorí sa predlhé roky cítili menejcenní. Ako sa ukázalo, na stretnutí zazneli radikálne požiadavky

Ilustračná snímka

Statusom vtedy premiér akoby naznačil, že dôvody na doterajšie pocity menejcennosti čoskoro pominú:

„Na ceste domov po dni, na ktorý som hrdý. Dohodol som jednu skvelú vec, o ktorej sa čoskoro dozviete … a pozval som na veľké priateľské stretnutie ľudí, ktorí sa predlhé roky cítili menejcenní … a o tom sa (zrejme) tiež dozviete, niekedy.“

K stretnutiu sa vyjadrila aj maďarská mimoparlamentá strana Maďarské fórum, ktorá uvítala postoj premiéra a tiež členov vlády SR, ktoré prezentovali na priateľskom stretnutí.

Keď požiadavky maďarskej minority prenikli do médií, premiér Matovič otočil a začal tvrdiť, že to bolo opľutie ruky a že takto sa s ním a so Slovákmi nikto baviť nebude.

Celé znenie memoranda:

Delegácia Strany maďarskej komunity dnes odovzdá dokument Igorovi Matovičovi, predsedovi vlády SR. Podpísali: Péter Őry, Ferenc Auxt, Gyula Bárdos, Pál Csáky, Zoltán Cziprusz, Iván Farkas, Adrianna Gergely Papp, Csaba Furik, József Menyhárt a Miklós Viola.

MEMORANDUM MAĎARSKEJ KOMUNITY


 • vytvorenie Maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov

 • jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch ako úradný jazyk používala maďarčina

 • jedna, slobodná, konštitucionálna vlasť a v nej sloboda, rovnosť a bratstvo národov!
 • Vážený pán predseda vlády SR,

  vyššie uvedené vety môžu byť známe aj Vám, veď sú zopakovaním skoro 160–ročného memoranda slovenského národa. Sté výročie prijatia trianonskej mierovej zmluvy dáva uvedeným požiadavkám smutnú aktualitu. Maďarská komunita žijúca na Slovensku sa po roku 1918 dostala pod pôsobnosť iného štátu napriek svojej vôli, čo sa zopakovalo aj pri nastolení usporiadania po druhej svetovej vojne. Triezvy človek by však ani nepredpokladal, že tu žijúci Maďari nie sú lojálnymi občanmi štátu. Po uplynutí sto rokov síce počet Maďarov na Slovensku klesá, ale ako komunita schopná samoorganizácie stále žiada zabezpečenie svojich kultúrnych, vzdelávacích a politických práv.

  Vyjadrili ste sa, že „minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách”. V duchu tejto vety Vás žiadame, aby ste napomáhali zachovaniu a rozvoju maďarskej komunity na Slovensku.

  V období rokov 1991 a 2011, teda v priebehu necelých 20 rokov, počet príslušníkov našej komunity klesol o 110 tisíc osôb. My, pozvaní sme tu v takom počte, že každý z nás predstavuje tisíc stratených Maďarov .

  Ak úbytok našej komunity bude pokračovať takýmto tempom, v priebehu niekoľkých desaťročí sa môže maďarský jazyk vytratiť z obcí a miest Južného Slovenska, tak ako to stanovili niektorí aktéri slovenskej politickej scény za cieľ. Žiadame Vás, aby sme otočili koleso histórie a spoločne budovali taký právny štát na Slovensku, kde nemôže byť otázkou sloboda, rovnosť a bratstvo tu žijúcich národov.

  K zachovaniu a rozvoju našej komunity, vnímame ako nevyhnutné, aby:


 • bolo zabezpečené slobodné používanie našich národných symbolov (hymna, erb, trikolóra) v každej oblasti života,

 • maďarský jazyk bol rovnocenným jazykom na území obývanej našou komunitou,

 • hranice subjektov verejnej správy zohľadnili existujúce prirodzené regióny,

 • vláda Slovenskej republiky podporila požiadavku maďarskej katolíckej obce na vytvorenie samostatnej arcidiecézy,

 • vláda Slovenskej republiky zabezpečila desaťročia zameškané právo samosprávnosti maďarskej komunity,

 • dodnes je pevnou súčasťou právneho systému kolektívna vina, v duchu vety „minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách“ je nutné zrušiť takéto dekréty a ich dodnes existujúce dopady,

 • vláda podporila hospodársky rozvoj regiónov obývaných príslušníkmi maďarskej komunity, keďže v predchádzajúcom storočí práve v týchto regiónoch sa spomalil najviac hospodársky rozvoj: nech sa uplatňuje zásada proporcionality v oblasti rozvojovej politiky,

 • sa maďarská komunita podieľala proporcionálne na podpore kultúry a školstva s osobitným zreteľom na  zabezpečenie fungovania týchto inštitúcií a podielu vysielania verejnoprávnych médií,

 • príslušníci maďarskej komunity mohli prijať maďarské štátne  občianstvo bez straty slovenského ako symbol príslušnosti k maďarskému národu.
 • Bratislava, 2.6.2020