Čekáme odezvu na skandální výrok U. Leyenová, že senioři možná budou muset zůstat v izolaci do roku 2021

Od představitelů Evropské unie jsme slyšeli toho již hodně, ale slova předsedkyně Evropské komise svou „hloubkou, jasnozřivostí pohledu a geniálností“ zastiňují vše ostatní. Hluboce se dotýkají silné sociální skupiny seniorů. Mnozí z nás proto zcela oprávněně očekávají konkrétní odpověď příslušných českých ústavních činitelů.

V každé české politické straně, hnutí jsou senioři, někteří z nich zastávají významné stranické i ústavní funkce. Na tom, že ta či ona politická strana zaujímá v našem stranicko–politickém systému významné místo, mají zásluhu i mnozí důchodci, kteří ve volbách „své“ straně při volbách dávají hlasy. Bez této podpory by většina stran klesla z první ligy na krajský přebor.

Takže by bylo zcela přirozené, kdyby některý senior, významný politický funkcionář a ústavní činitel, jménem statisíců, milionů důchodců protestoval proti zamyšlenému dlouhodobému omezení lidských i občanských práv a svobod seniorů jejich uvržením do povinné izolace. Velmi rádi bychom tato slova protestu slyšeli co nejdříve. Byli bychom za ně velmi vděční.

Není od věci si v této souvislosti uvědomit, že Evropská unie ještě po týdnech, kdy propukl koronavirus v evropských státech, mlčela, nepomáhala, nebyla nijak aktivní. Itálie požádala EU o pomoc. Žádné se jí v těžkých dnech nedostalo. Je škoda, že v době zápasu proti con–19 EU jako by vůbec nebyla. Kolik životů by pomohla zachránit, nevíme, ale i kdyby se počítaly na desítky nebo stovky, bylo by jich hodně.

Kdo za toto selhání EU v této době nese odpovědnost? Řekne nám to paní U. Leyenová nebo někdo jiný z eurobyrokratů? A jaké důsledky byly z tohoto selhání vyvozeny? Mezi umírajícími v té době byli jistě též důchodci. Jestliže v současnosti paní předsedkyně EK vyjadřuje svoji starost o seniory, proč nepomohla EU již dříve zmenšit jejich útrapy, či v některých případech napomoci zabránit jejich úmrtí?

Protest proti uvržení důchodců do dlouhodobé izolace, ať již jej vysloví ten či onen náš ústavní činitel, by podle nás neměl opomenout i požadavek o vysvětlení výše uvedených skutečností.

Velmi prosíme, aby očekávaný protest odezněl z autoritativního místa co nejdříve a byl jednoznačně formulován. Bude–li tomu tak, budeme velmi vděční.

Pokud naší odpovědí na skandální výrok U. Leyenová bude jen ostudné mlčení, bude to nejen velká prohra našich politických elit, ale také lidských práv a svobod, občanských práv. Senioři odpoví ve volbách tím, že je nebudou volit. Možná, že se zamyslí i nad problémem, kdo by je měl ve společnosti dále reprezentovat.

J. Skalský