Čas řezníků
Doba teď není zralá na metály

že vznikl stát, si nikdo nevzpomene

Pět prstů stihne sečíst nezlomené

ostatní jsou tu, aby zametali


Vyškrtnou z knížek příběh o rytíři

udatnost mizí – zbabělost je chtěna

Rodina přes noc již nic neznamená

epidemii krysy hrdě šíří


Základy leží na nejbližší skládce

Bodlák se zasmál: „Tak tu spěte, sladce“

Kde není základ, stavba nevzniká


Kde chybí základ, stavba nevyroste

namísto věží do nebe ční osten

Chirurg je v poutech – zveme řezníka…


Připomeňme si, prosím, vznik Československa i osobnosti, které k němu přispěly a aktivně se na něm podílely. Rovněž nezapomínejme na proces národního obrození, bez něhož by vybudování samostatného státu nebylo možné. Podobné obrození bychom potřebovali také dnes, kdy jsme hodnotám z 28. 10. 1918 na míle vzdálení...

Marek Řezanka