Bylo a už není

(k výročí vzniku Československa)Z žaláře národů úprkem pryč

staletí poroby, bídy, beznaděje

Válečná vřava převrátila svět

ztrouchnivělá monarchie padá do propadliště

Slované svobodně vydechnou

díky pánové Masaryku, Beneši, Štefániku

díky legionáři, bez vás by to nešlo

Máme svou vlastní zemi a slavíme mohutně

jásot, kokardy, prapor na praporu

Němci ihned zkoušejí trhat čerstvou republiku

ne, ještě to nepůjde, ale budou to zkoušet zas a znovu

Slavnost pominula, začaly všední dny

politické šarvátky, aféry a bída prostého lidu

mnohé se dá vydržet, když vládneme si sami

jenže krom jiných i děti mají hlad

žalující pohled na otrhané dítky, válečné invalidy (za službu vlasti se údajně neplatí…), nezaměstnané

udřené ruce žen za sklepní byt, skromnou stravu

jiní přežívají přímo ve skalách hlavního města

Fabrikanti, bankéři, pánové v Parlamentu v teple si s plným panděrem hoví

přemítají, jak ještě víc naplnit konta svá (co nám to jen připomíná?)

Horníci, hutníci, kameníci v sebeobraně vyhlašují stávky

Četnické kulky jako řešení krize?

Vcelku běžná situace v buržoazní republice!

Hospodářská krize, Hitler a jeho pátá kolona

se skonem Prezidenta Osvoboditele odchází zvolna první republika


Mnichov a ZRADA,

hodili nás přes palubu

prý pro záchranu míru pro tuto dobu

některé národy holt mají smůlu na idioty ve svém čele

hrdý Albion páchne zradou dvojího metru pokrytecké morálky

sladká Francie jakbysmet

Evropa na cestě do tunelu

Poláci vzdorují jen chvíli

starý kontinent, tedy i nás, zachrání až proklínaný Stalin
Jen co porazí Rudá armáda obludnou bestii, je tu nová válka

tentokrát studená, méně viditelná, neméně zákeřná

Otcové, dědové naši po válce rozhodli

budovat poctivě lidově demokratickou republiku

po té první se málokomu zastesklo

Tvoříme jednotné odbory, sjednocujeme tělovýchovu

Proradná panská jednota ještě zkouší vyvolat krizi

odpovědnost hodí na nemocného Beneše

ten však není sebevrahem a proti lidu nepůjde

stejně tak koná Masarykův syn i armáda

Dvouletka, první dělnický prezident, pětiletka

však poražená reakce to nevzdá bez boje

útočí zákeřně ze zálohy

To nelze řešit domluvou přísnou

už vůbec ne v rukavičkách

v soukolí justice končí i nevinní

každá doba má vítěze a poražené


Do strany dělníků proniká škodná

by udeřila, až nadejde její čas

Se třetím dělnickým prezidentem přicházejí rehabilitace

nová vlna ve filmu i celé kultuře

vzhlížení k falešnému pozlátku Západu

Není vše zlato, co se třpytí

ani plné kvelby zboží na úvěr

Jsme stále průmyslovou velmocí

a nyní i zemědělskou

Zasévaná pochybnost o správné cestě nese své trpké plody

po dvacetiletí vývoje přichází obvykle krize


Ještě že v Srpnu 68 na Hradě Pražském

co hlava státu voják zkušený

Chcete snad rozpoutat válku v ulicích?

Dejte s tím pokoj!

Viděl jsem potoky krve a hromady mrtvol!

Zachtělo by se Vám opakovat kontrarevoluční Budapešť 1956?

Jistým kruhům pobírajícím jidášských žold jistě ano

většina hrozivý hazard rozhodně odmítá

Čeká nás práce a zase práce

rodí se nové ratolesti, jejich rodiče potřebují bydlet,

chtějí normálně žít


Společnost třeba znovu stabilizovat

dát věcem pevný řád, vyhodnotit chyby

Některým stačí pro život porazit Sověty v hokeji

jiní upřednostňují vyšší cíl

smysluplný život, nasazení i pro druhé, mír

a ještě jiní raději čučet do výlohy Tuzexu nebo melouchařit

brblat u piva, ale v máji do průvodu pravidelně chodit


Na Hrad usedá první Slovák

prý prezident zapomnění

čas ukázal, že zapomenutí patří jiným

Na svět přicházejí Husákovy děti

chystáme další Spartakiádu a otevíráme dráhu podzemní

chodíme na Matějskou i dálkové pochody

držíme knižní čtvrtky a taky svátky slavné v měsíci šeříků

plníme odznaky zdatnosti, soutěžíme o Partyzánský samopal

vyměňujeme céčka, samolepky se Sandokanem

organizujeme žňové hlídky i pionýrské tábory

v akcích Z modernizujeme venkov

Národ houbařů a chatařů, jehož výrobky zná celý svět

značka Made in Czechoslovakia zní právem hrdě

Zdánlivě poklidně běží vše dál

k nové pětiletce, nové Spartakiádě

dalším světovým i olympijským medailím

rekordním výkonům ve výrobě, těžbě, sklizni

kapitalistická cizina jezdí pro inspiraci do Slušovic


Pod povrchem bublá nespokojenost

dělník ze Žďasu se čílí – „40 let po válce neseženu barevnou televizi“

další přitakají – „Peněz vcelku dost, ale není za co je utratit“

Doba veksláků, všemocných pinglů, taxikářů, zelinářů, šmelinářů

i v socialismu vzniká vrstva milionářů

Sice nepočetná, avšak dostatečná k inspiraci mladým

sílí generace, co nezažily prvorepublikovou nouzi

ani poválečné budování

Nabubřelí držitelé funkcí vládnou dál jménem dělného lidu

ten věřit přestává prázdným slovům

neboť dělník není slep ani hluch

Krátce před dvanáctou zaznívají signály k ostražitosti

Fidel na Kubě mezi prvními falešné proroky poznává a varuje

v Kremlu se usadil antikomunista

Otec perestrojky za zlaťáky pokálí dílo generací

Gorby miláčkem Západu

Železná lady jásá – s tím člověkem lze dělat skvělé kšefty

Nobelova cena už je připravena

Během pár týdnů podzimních nastává totální kapitulace

Práce ustupuje na všech frontách kapitálu

Nikoliv na věčné časy, udržovatelé prohnilého systému!Projít uličkou hanby proletáře nutí

hlasatelé neviditelné pracky trhu

A moudří praví k natěšeným davům:

budete mít narvané obchody, ale prázdné kapsy

prodají Vás za falešné pětky

Končí epocha, co dokázala měnit svět, jako nikdo před ní

končí i Československo

Karle Kryle, už zase ryjeme držkou v zemi!“

Tentokrát to navíc nevypadá na rychlý obrat k lepšímu

proto buď rád, že už u toho nemusíš být

A hlavně, nepodléhejte spotřebitelskému tlaku Západu!“

ta slova z poslední předpřevratové komedie už vůbec nezní směšně

Kupónovka oškube národ na holou kost

Radujme se, můžeme svobodně volit

taktéž svobodně blbnout či organismus drogou otrávit

svobodně hladovět i skončit v papírové krabici pod mostem

někteří z toho mostu rovnou skočí

hlavně že demokracie nám vzkvétá


Kandidovat do Sněmovny může i obecní osel vedený tupým gazdou

na Hrad usednout válečný štváč

Tomu se říká pokrok

Postavíme obchodní centra pro potěchu těla i duše

oázy chatrného blahobytu na dluh těm příštím

kvůli solárním baronům zničíme ornou půdu

vždyť vše co potřebujeme, můžeme dovézt

Dáme volné pole lichvě nevídané

jsme přeci demokrati, když se nám to právě hodí

Nakupujte až do padnutí

zaprodejte duši Ďáblu Konzumu

v smluveném termínu přijde pro úpis

a nenechá se umluvit

dojde však i na jeho stvořitele

Hodům oligarchů nestačí tato planeta

a jinou k dispozici nemáme


Svět se probouzí a lidé se hlásí o svá práva“

Tak pravil novodobý revolucionář

ještě než u něj vyvolali nemoc zákeřnou

Jeho slova zůstala platnou výzvou k odporu

k vztyčení praporu, za nímž půjdou davy

Postaru nelze žít

a už vůbec ne, když propast se blíží

po dobrém nebo po zlém

s chladivou hlavní u hlavy

vážně nelze tvořit ba ani dýchat


Panující zlořád nemá budoucnost

dopován drogou ropy a dolaru stále drží

drží a kope ze všech sil

jako kobyla v posledním tažení

Ještě stále to máme ve svých rukou

šílencům s atomovým kufříkem v sejfu

třeba čelit v jednotném šiku

než to zpitomělí konzumenti lží pochopí, snad nebude příliš pozdě

Nelze prohrát, jelikož v sázce je lidstvo samotné bez rozdílu tříd a ras

po třetí světové by se bojovalo jen kameny a kyji

jenže to by neměl už kdo bojovat…


MiPo