Busty E. Beneše a T.G.Masaryka původně v Českém Krumlově
Bronzové bysty T. G. Masaryka a E. Beneše, byly majetkem Jana Horala, původního vlastníka hotelu, který je v padesátých letech zachránil před roztavením. Na nádvoří byly slavnostně umístěny společně s bronzovými pamětními deskami až 28. května 2004. K prvnímu pokusu o poškození pomníků došlo 24.-25. července 2004, kdy někdo strhl samolepky s německými překlady textů pamětních desek. Samolepky byly umístěny na boku podstavce - viz foto. Proti umístění byst a pamětních desek oficiálně protestoval hornorakouský hejtman Josef Pühringer a požadoval jejich odstranění (datum dosud neupřesněno). Obdobně se zachovaly i různé svazy vysídlenců. K odstranění byst a desek došlo až smrti Jana Horala, údajně z rozhodnutí nového majitele hotelu (datum neupřesněno). Odstraněné bysty se staly majetkem Vlastislava Břízy a na jeho popud byly slavnostně odhaleny v Českých Budějovicích 28. října 2013.


https://www.valka.cz/Pametni-desky-na-nadvori-hotelu-Ruze-v-Ceskem-Krumlove-t206215?fbclid=IwAR15ldkp3VF7s6aSkqeMiYMUtHMmq_-9meBe1mkSwLjZN4nujhPXSZZy1PWE