Brněnský legionář PhDr. Josef Kudela

Ke 100. výročí ČSOL


PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno
Naše legionářská obec slaví 100.výročí od sjednocení legionářských jednot. Při tomto jubileu je potřeba připomenout významného brněnského legionáře, gymnasiálního profesora a ředitele, doktora Josefa Kudelu.

Doktor Josef Kudela pocházel ze Slezska, z obce Horní Lhota v okrese Opava. Tam se narodil 27. května roku 1886.

V mládí se zapojil do života Sokolské obce. Tak byl vychován k národnímu vlastenectví,což se osudově projevilo v jeho dalším životě.

Za I. světové války narukoval na východní ruskou frontu. Odtud se dostal do ruských legií, kde se činně účastnil společenského a organizačního života. To se projevilo i jeho jmenováním náčelníkem Informačního odboru Československé národní rady na Rusi.

V této funkci se stal mimo jiné i proslulým odborníkem na publikace a přednášky o osudech ruského státního zlatého pokladu.

Josef Kudela v mnoha přednáškách a v knize vyvrátil pomluvy, přičítající údajné "milionové zisky legionářů" takzvané krádeži ruskému státu. Jako příklad může sloužit jeho přednáška o ruském zlatém pokladu v Boskovicích dne 7.února 1926, kde vyvrátil veškeré pomluvy českých fašistů, a bělogvardějských emigrantů o jakémsi údajném "legionářském lupu" na úkor ruského státu.

Za II.světové války se jako legionářský a sokolský činovník zapojil do odbojové činnosti Obrany národa. Byl však prozrazen, zatčen a vyslýchán gestapem. Poté byl transportován do koncentračního vyhlazovacího tábora Auschwitz-Osvětim, kam přibyl 6.března 1942. Byl to vězeň Auschwitzu č.26455. Zde byl umučen již 23. března 1942!

PhDr. Josef Kudela jako pravý Sokol a legionář položil svůj život v odboji za svobodné Československo. V Brně jeho odkaz a památku připomíná Kudelova ulice v Černých Polích.


Zdroje:

Flodrová M., Brněnské ulice a vývoj jejich názvu od 13.století po dnešek,

Brno 1997,str.130.

Jelínek J., Legionáři na Boskovsku, Boskovice 1938, str. 175.

Poloncarz M., Osudy vězňů z českých zemí v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau,Osvětim-Březinka, Praha 2010, str. 215.

Zřídkaveselý F., Adámek J., Kroutil M., Brněnští občané v boji proti fašismu,

Brno 1981, str. 104, poř.číslo 681.


Autor je vnuk ruského legionáře Jana Holíka, 12.pěšího pl.vozoroty,

zavražděného gestapem v Doubravici nad Svitavou,

příbuzný dvou odbojářských obětí Osvětimi a oběti sekyrárny Pankrác