Britové vyšli ze „Žaláře národů"

– Středně jedovatý fejeton

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

Jak vidím Evropskou unii

S velkým uspokojením jsem četl MF Dnes 31.3.2020. Byl to velký krok pro Británii – a  velký trauermarš pro "Žalář národů, zvaný Evropská unie". Přes veškeré žvanění obránců Unie tomu tak prostě je. Název "Žalář národů" ovšem je pro Unii neúplný. Čtenář neznalý evropských dějin se zeptá – pročpak? Inu, v předchozích dějinách Evropy jsme měli dva historické žaláře národů.

Co jsou žaláře národu Evropy

Žalář národu číslo I. byla Rakousko–uherská monarchie a jako žalář národů  taky sama pukla. Nebudu rozebírat proč, kdo chce,ať si pročte třeba monografii historika Prokše  Konec říše Habsburků ( a tuny další literatury). Obiter dictum: Každý potomek legionářů o tom ví své.

 

Žalář národů číslo II. byla Nová Evropa Adolfa Hitlera. Bylo tam zhruba tak "volno" jako u porobených národů Rakousko–uherské říše, "se specifikem genocid a holocaustu",nicht wahr? Rakušané totiž tyto akty nestihli, ale  nejen  je plánovali, jak se dozvíme studiem plánů rakouského šovinisty Pergera z r.1900, ale i začali, jak vidíme  u "I. tábora smrti" v Evropě v Jindřichovicích u Plzně, jak to označil jugoslávský velvyslanec v Česku ve své knize o Jindřichovicích. O tom ovšem kavárníci zhola nic nevědí...jak by také mohli? Opět Obiter dictum II: Každý potomek odbojářů o tom ví své, jen paní profesorka Válková NIC.

(Viz její ingorantský výrok: "Ono se za protektorátu tak nic moc nestalo..".což je urážka všech obětí nacismu u nás.)

Žalář národů číslo III. podle politika Berlusconiho a mne je tedy Evropská unie. Pan Berlusconi výstižně podal historickou rovnici EU=Quatro Reich, tj. EU=IV.Reich. Jak prosté. A podle mne nyní Německo konečně odhalí svou pravou tvář.

Článek v MF nechtěně podává příklady, jak to vidí občan Británie ( a samozřejmě pro vyvážení vzápětí přináši nostalgický povzdech občanky opačného názoru, aby vše bylo "ani nahé ani oblečené",jako u královny Koloběžky I.,což je má asociace, nikoli MF!) Takže MF Dnes jednou zase trefila správný terč, když uvedla, že nešlo ani o zaostalé vidláky venkova a upadlých průmyslových oblastí, ale též  centra odporu byla i v etablovaném městě Suttonu a v jiných sídle tzv. střední třídy ("Middle Class" anglických sociologů). Vyšel najevo holý fakt vůle množiny Britů – "Už vás nechceme poslouchat!" Zde je zakopán pes příčiny. Ano, po desetiletích nesmyslné sebevražedné europolitiky si Britové, odedávna hrdí na svou neodvislost, konečně bouchli do stolu a pravili "DOST!" A to přes šílenou euromasáž, přes hrůzné kramářské písně všech možných a hlavně nemožných expertů o temné budoucnosti, kterou Británie dozajista prožije, až se odtrhne od mateřského (macešského?) prsu Evropské unie. Všechny noviny a média byly po tři léta plny nejhorších možných scénářů pádu Británie, snad chyběly pouze zemětřesení, záplavy a výbuch jaderných elektráren. Závěrečná scéna odchodu poslance Nigela Farage a britských kolegů loučících se s Europarlamentem jen potvrdila, jak se předáci Unie v čele s nominální euroführerin zachovali. Goeringovské zákazy paní europředsedkyně, tvrdě velící schovat britské vlajky, jen dokreslily "imperialistické ledví" institutu zvaného Europarlament. Když již předtím inkvizitoři Unie nakázali poslancům odebrat jejich státní vlajky! Takový mezistátní debakl Unie snad ještě od svého vzniku nezažila. Samosebou u nás kramářský tisk Metro určený jako  bezplatné opium všemu lidu, neopomenul vylíčit hrozby, které se na Evropu i na Brity valí po jejich neuváženém kroku. Nejlepší ovšem byl poloplačtivý výstup politika Guy Verhofstadta, tvrdícího, že jednou Brexit bude vnímán stejně hrozně jako Versaillesské smlouvy. Svatá prostoto, zvolal by klasik. Jak na takovou hloupost pan politik kápl? Cožpak Británie předpisuje Unii nějaké reparace? To spíše je opak pravdou... Británie prostě a jednoduše svrhla chomout, ne–li okovy Lisabonu a jiných EuroMnichovů, které systematicky po léta ničí jednotlivé členské země ve prospěch jistých elit. Možná – podle mne určitě – se tím jen posílí její zámořské svazky, ke škodě Žaláře národů III.

Velký krok určitě pro Anglii – po čase i pro Británii

Přejme osvíceným i neosvíceným Britům jejich osvobození. Ti neosvícení na to přijdou určitě časem – jakmile se Británie vymaní z přechodových trámů, jež jí škodolibě Unie nahází pod nohy, určitě se jí povede lépe, než v bratrském objetí Eurounie. My, kteří máme historické zkušenosti s objetími i okupacemi, to chápeme možná více, než pevninské okolí Evropy. Apropó, titulek MF Dnes zní špatně "Evropu opouští 66 milionů lidí". Co je to za nesmysl?

Britové neopouští Evropu, nestěhují se na jiný kontinent. 

Britové opouštějí jen Žalář národů III., zvaný Evropská Unie.

Chápu titulkáře MF Dnes, tak to nesmějí napsat. Ale jejich podtitulek je naprosto přesný a pravdivý: "Brexit je varování, které Brusel nebral vážně". Co zbývá nakonec připomenout? Jen Aristotelovu Logiku a výrok: "Výsledek je učitelem hlupáků". A kapitán Pierce ze seriálu MASH by to asi středně jedovatě komentoval slovy: "Konečně nebudou mít společnou šatnu s Hitlerem..."