Bitva o Ostravsko 1945
Byl název dokumentu, který 28. dubna dávala ČT2 od 22. hodiny. Od počátku jsem měl dojem jakoby tvůrci dokumentu nedělali rozdíl mezi Rudou armádou, osvobozující Opavu a Ostravu, a mezi okupačními německými vojáky, mezi nimiž byly i příslušníci jednotek SS. Pokud byl úmysl tvůrců nám takovou „nadstranickost“ podsunout, pak jistě alespoň z částí byli úspěšní. Zřejmě nechtěli nic „přepísknout“, a proto zřejmě jim takovýto krok k přepisování dějin stačil. V nepříliš vzdálené době, pokud takovéto „dokumenty“ bude dále přebírat ČT2, můžeme shlédnout hrdinný boj německých obránců Evropy s agresivními bolševickými armádami.


I další „maličkosti“ vzbuzovaly moji pozornost. V komentáři k probíhajícím bojům se objevilo i slůvko „protektorát“ a další velmi zajímavé označení určitého území, Sudety. Nechtělo se mi ani věřit, že v dokumentu, který vysílá ČT2, se můžu s něčím takovým setkat. Ale jak je vidět, nemožné se stává možným.


Snad by ostravští tvůrci tohoto dokumenty měli vědět, že i když Československo de facto Němci zničili, de iure i nadále trvalo. Měli jsme v Londýně uznávanou čs.vládu, prezidenta republiky. Velká většina světa tyto skutečnosti uznávala. Pouze Německo a jeho drabanti mluvili o tzv. protektorátu Čechy a Morava a Sudetengau. Věděli to tvůrci, či nikoliv? Pokud nevěděli, měli být poučeni ČT2 a vyzváni k opravě. Že by ani pracovníci televize o tom nevěděli? Je to velmi nepravděpodobné. Spíše i jim šlo o to zadními vrátky do naší mluvy vrátit též i slovo „Sudety.“


Ale jak je možné, že takové počínání je vůbec možné? Ani v první republice, ani po roce 1945 a dokonce ani dnes neexistovaly a neexistují „Sudety“ jako územně-správní jednotka. To slovo je možná ještě v hlavách novodobých henleinovců, kteří by rádi nám je opět vnutili. My však takovým snahám budeme odporovat, poněvadž jsou součástí hrubého přepisování našich dějin, kterému napomáhají takoví výtečníci jako pánové D. Herman, P. Bělobrádek a v neposlední řadě i K. Schwarzenberg, jež jsou považování za přátele „sudetské věci“.


A ještě v něčem byl tento dokument téměř novátorským. Místo slova němečtí vojáci bylo užito několikrát slovo nacisté. I to je výdobytek nového pojetí historie. Za všechny zločiny mají nyní a v budoucnosti být viní pouze nacisté, kdežto němečtí vojáci byli vždy čestní. Žádných zločinů se nedopouštěli. Dokonce jen malá část nacistů, NSDAP byla uznána za zločineckou organizaci, byla za zločiny souzena a odsouzena.


Ale nejen špatné stránky měl zmíněný dokument. Byly i dobré. Za ty je třeba poděkovat. Škoda, že byly zastíněny těmi horšími.

Dr. O. Tuleškov