BIS po vzoru Gestapa

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Dověděli jsme se nedávno, že ředitel BIS (Bezpečnostní informační služby) obdařil ministra školství novými směrnicemi pro výuku českých dějin. Užasli jsme. Naposled, to bylo za protektorátu (1939 – 1945), se Gestapo (německá tajná státní policie) rozhodlo usměrnit výuku českým dějinám na našich školách. Přirozeně v duchu německo–nacionalistické ideologie. Výběr českých učitelů byl tehdy vysílán do kurzů výuky dějepisu ve vzdělávacích centrech v Říši. Vědělo se, že změnit výklad dějin ve vědomí učitelů není úloha krátkodobá. A tak na dobu, než si dostatečné množství učitelů nové pojetí osvojí, byla výuka dějepisu na školách zrušena vůbec. Mám o tom doklad, několik výročních vysvědčení z gymnázia v době protektorátu. V rubrice Geschichte /Dějepis/ se místo známky píše: Wurde nicht unterrichtet /Nevyučovalo se/.

Od té doby uběhlo 80 let. A je tu nová nespokojenost s dějepisem u nadřízených a nové směrnice k výuce dějin. Tentokrát od ředitele Bezpečnostní informační služby.

Nelíbí se mu hned kapitoly o našich počátcích v nové době, o národním obrození, o panslavismu, o básníku Čelakovském. A my v těch nových směrnicích poznáváme onu starou protektorátní ideologii, která zbavovala náš národ identity a práva na samostatnost a svébytnost kulturní i politickou. Takže kam se podle BIS máme vracet? Před národní probuzení a obrození? Tedy k Bílé Hoře? Neměli jsme se tenkrát podle ducha požadovaných nových směrnic pobělohorskému „temnu“ vzpírat? Měli jsme se bez námitek odnárodnit a asimilovat s cizím jazykem a s cizí kulturou? Neměli jsme prožívat žádné probuzení a obrození? Ale my jsme zápasili o své bytí, o svou identitu, o svou svobodu a samostatnost. A tak jak se tomu budeme v dějepise učit? Zapomeňme na to, přeje si BIS. To všechno je záhodno z výuky vypustit. Občan žasne.

Ale vlastně – vždyť ředitel BIS neříká nic nového. Pravdy a lži ve výkladu dějin provázejí národ český od zmařeného stavovského povstání v 17. stol. Pravdy a lži se opakovaně střetají po staletí. Střetají se i dnes, ve století 21. Čí zájmy chce svým „novým“ výkladem dějin propagovat dnešní BIS?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.