Benešovy dekrety vstupu nebránily…

Marek Řezanka

Šíří hoaxy jedna Lída

o Dekretech, o Unii

Kdo z nás pádně odpovídá?

Do očí nás fakta bijí:

Co je třeba vědět více?:

Vstupu nic nám nepřekáží

(od Froweina, od Bernitze

od Prouta mne závěr blaží)

To, co vstupu nezabrání

je snad členství na překážku?

Tak co mluví jedna paní?

Poslal bych ji na přednášku

O právu a o dějinách

(Hitler plival na Beneše)

o tom, kde je trest, kde vina

a co Západ všechno přešel

Konfiskace byla nutná

smutné je teď „navracení“

Zločincům vždy křivda chutná

proto si jí sakra cení…