Bednář - Pražský mariánský sloup bohužel vyzývá k násilné netoleranci

V sobotu na pražském Staroměstském náměstí pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka vysvětil nový Mariánský sloup. Obnovení tohoto sloupu vyvolává nadále polemiku v naší společnosti.

Miloslav Bednář, politik a filosof

16. srpna 2020 - 11:04

.

Původní sloup nechal na Staroměstské náměstí postavit v roce 1650 císař Ferdinand III. Sloup byl za přihlížení davu stržen 3. listopadu 1918 skupinou žižkovských hasičů, vedených Frantou Sauerem..


T.G.Masaryk: Ta socha byla pro nás politickou potupou


Dnes arcibiskupem Dukou vysvěcený pražský mariánský sloup bohužel vyzývá k násilné netoleranci. Je dějinným zneužitím křesťanského kultu Panny Marie. Je naprostým rozchodem se zakladatelskou tradicí TGM, duchovní tradicí české a československé státnosti, státní samostatnosti, českou státní ideou a zároveň dokladem setrvalé neschopnosti Římsko-katolické církve v České republice vyrovnat se s českými dějinami a jejich duchovním smyslem. Bůh jim odpusť,“ uvedl na svém facebooku Miloslav Bednář, filozof, politik.


Ten sloup mimo jiných věcí symbolizuje pobělohorský útlak, násilnou rekatolizaci, vzbuzuje nějaké reminiscence na Rakousko-Uhersko a na Habsburskou monarchii a to je to co se nám nelíbí,“ uvedl pro ČT europoslanec Jan Zahradil.


(rp,prvnizpravy.cz,fb,foto:arch.)