Americký sluha

Marek Řezanka
Přemýšlím, kdo nás tady brání

před americkou špionáží

Koudelka nemá žádné zdání

jak moc nás vlastním hrbem sráží


Pochvala mocných s tím se střetá

co naší zemi neprospívá

Nelze brát řády od Teneta

a nebýt přitom zrádný křivák


Jaký že agent tedy vadí?

Zaznívá názor nekritický

že Rus a Číňan budou hadi

ne však již vrahoun americký


Mučení, únos, vraždy hnusné:

Co z toho děsí „útlocitné“?

Jak s tímto vším pak někdo usne

a s děsnou hanbou neprocitne?


Jak asi Albrightovou tlačí

ve snech ta těla mrtvých dětí?

Konečně k soudu míří Thaci

Už by to chtělo zamést smetí


Georgia výsledky má divné

Bidena nejspíš i mrtví volí

Chí kvadrát test si u něj plivne:

Hodnotou ční až nad topoly


Svobodné volby? Půda kluzká

Záleží, jak se komu hodí:

Máme se děsit Běloruska

s „UeSA“ plout na jedné lodi


Prý ruské sítě v zemi naší

jsou pro nás hlavní nebezpečí

Koudelku nyní velmi straší

jak moc jsou nahé plané řeči


Co že je tedy vlastizrádné?

Chtít vědět, co nám vskutku hrozí?

Nebo, že maska dolů spadne

těm, kteří chtěli by být bozi?


Vidíme, kdo to tady řídí:

Na naše zájmy kašle ztuha

Kdo? Ten, jenž je pro smích jako břídil:

Koudelka – americký sluha