Akce Čechů proti Němcům a kolaborantům v Brně.

Informace o situaci v Brně v květnu 1945


23. května informoval ministr Stránský vládu o návštěvě delegace národního výboru Brna. Sdělila mu: „že tam mají ve vězení 1600 zajištěných osob, z nichž 1500 jsou Němci a zbytek Češi. Obyvatelstvo města Brna se srocuje před vězením a žádá okamžité souzení a potrestání těchto osob. Národní výbor musel před vězením umístit kulomety. Situace je povážlivá, neboť hrozí nebezpečí, že zajištěné osoby budou buď linčovány, nebo národní výbor k jejich záchraně bude muset střílet do českého lidu…“


Archiv Úřadu předsednictva vlády, vláda 23. května 1945