Zavraždění Češi v Osvětimi, Mauthausenu a dalších velkoněmeckých peklech,  svědčí proti lži sudetů

 

V poslední době se z různých sudetských a prosudetských pozic ozývají prolhané hlasy o jakémsi "rozdílu mezi postižením Čechů a alias Sudetoněmců" za války a po válce. Celá tato propaganda je založena na superlžích různých landsmanů a jejich koryfejů u nás. Lze jmenovan nejen pány Posselta nebo Zeihsela, ale třeba i české kompradory sudetů jako jsou pánové Krystlík, Herman nebo i Bělobrádek.

 

Než zpět k sudetské mantře o fiktivním "rozdílu postižení" Čechů a alias sudetů. Alias sudeti nám nepřestajně tvrdí toto: Velkoněmecká říše pouze plánovala vyhlazení Čechů, ale prakticky je "nerealizovala" (!). Kdežto Češi po válce prý vedeni pomstychtivým Benešem (!) jednak vraždili Sudetoněmce jako na běžícím páse, jednak zavedli "zločinecké dekrety", které jsou podle Krystlíka prý "nacionálně socialistické"(!!) "Rád vyvrátím", jak jednou pravil klasik českého herectví, pan Horníček.

 

Tak za první,

Kdo plánoval a nakonec i počal uskutečňovat genocidu Čechů? Byla to v první řadě sama Velkoněmecká říše, nikoli jen "národnostně nehmotní nacisté". 

 

To je oblíbená hláška pana Hermana - za vše mohou "národnostně nehmotní" nacisté, nikoli Velkoněmci a alias sudeti! Bohužel, na tuto historickou pitomost skáče řada politiků vystupujících pod jménem Čechů. 

 

Všichni popravení za heydrichiády, za I. i za II. stanného práva, a jindy v nelegitimním protektorátu, byli popraveni na rozkaz nikoli NSDAP, nýbrž  na rozkaz Velkoněmecké říše - "Grossdeutsches Reich"! ČSR, jež nikdy nezanikla legitimně, válčila nikoli s NSDAP nebo SS nebo Waffen SS, ale válčila s III. Reichem a jeho federátem Maďarskem! Toto je třeba neustále připomínat nejen obhájcům alias sudetů, a alias sudetům samým, toto je třeba připomínat i těm Němcům, kteří alias sudety podporují, nechtějí uznat Postupim a Paříž a nahrávají nezákonnému zrušení dekretů u nás.

 

Za druhé,

genocidu Čechů veřejně plánovali tito váleční zločinci:

Konstantin von Neurath, dále generál Friderici, K.H. Frank, Reinhard T. Heydrich,  Kurt Daluege. Nápomocen jim byl Konrad Henlein.

 

Za třetí,

genocida Čechů započala již roku 1938 vražděním československých občanů v československém pohraničí, a za toto vraždění byli vyznamenáváni freikorpsové, ordneři a jiné zločinecké tlupy alias sudetů Sudetskou medailí Adolfa Hitlera.

 

Za čtvrté,

vraždění Čechů systematicky pokračovalo po dvojím vyhnání Čechů z pohraničí v letech 1938-39 a z vnitrozemí v letech 1940-1944 (celkový odhad dvojího vyhnání se pohybuje kol 350 tisíc Čechů + 25 tisíc Židů a německých antifašistů z pohraničí). A vraždění Čechů vedle vraždění Židů a Romů pokračovalo ve velkoněmeckých vyhlazovacích táborech Osvětim I a Osvětim Birkenau, a Mauthausen, které byly v nejtěžší III.kategorii říše, a dále v koncentrácích jako byly Dachau, Flossenbirk, Sachsenhausen, Ravensbrück, Gross Rosen a pobočky, Bergen-Belsen atd. a ve věznicích, jako byly Breslau, Plötzensee, Špilberk, Kounicovy koleje, Pankrác, Pečkárna, Pod Kaštany atd. atd. A byly to desetitisíce Čechů, vedle československých Židů a Romů, kteří neoddělitelně patří k obětem strašlivého řádění Velkoněmecké říše v protektorátu. K tomu všemu musíme připočíst tisíce českých obětí pochodů smrti, jak na území protektorátu, tak mimo něj, které doposud neznají konečné číslo!

(Srv. sborník Přežili svou smrt. Pochody smrti, ČSBS Praha 2005. A sborník Perzekuce bez soudu. Cesta k vyhlazení Čechů. ČSBS Praha 2006.)

 

Tak například, jak to bylo v Osvětimi I ?

Koncentrační tábor Osvětim I byl založen 14.června 1940 blízko městečka téhož názvu u řek Visly a Soly, 40 km západně od Krakova. Nedaleko byla zahájena výstavba dalšího velkoněmeckého pekla Osvětim Birkenau, kde bylo zavražděno odhadem 1 500 000 mužů, žen a dítek z celé Evropy.

Osvětim I byla zbudována z bývalých kasáren polské republiky. Od počátku to byl především politický lágr, a proto se tam dostali političtí vězni Češi i Poláci. ( Bartek I.,Osvětim I byl především politický lágr, sborník ČSBS Praha 2006, 94.)

Do Osvětimi I, kmenového lágru s 18 až 20 tisíci vězni, směřovaly transporty českých a moravských vězňů, a téměř všichni tam zahynuli.

 

A my, pozůstalí po těchto zavražděných českých vězních, se ptáme alias sudetů a jejich koryfejů jako je pan Krystlík a podobní. Pánové, kde jste vzali mantru, že vyhlazování Čechů nezapočalo, nebo dokonce vůbec nebylo??

Vy  a Vám podobní, jste tvrdili nebo tvrdíte, že prý "genocida Čechů nebyla, byly jen plány, kdežto Češi realizovali genocidu alias sudetů" (!!) Zde jsou fakta o prováděné genocidě Čechů. Takže genocidu Čechů - jejich hromadné vraždění - počali Velkoněmci,v tom počtu nacisté a esesáci, za pomoci alias sudetů. Nevraždili v Brně-Medlánkách v řádách popravčí čety též sudetští i brněnští Němci? Nevraždili mj. sudetští Němci v Letovicích na koupališti nevinné Čechy,dokonce ženy a dívky ranou do týla?

A naopak - střílel někdo z Čechů na Němce při pohořelickém pochodu? Dle  žijících svědků nepadl jediný výstřel. Údajné tisíce mrtvých jsou prokázaný výmysl.

Tak pánové - buďto pokorně mlčte, anebo se kajte. Třetí není dáno.

 

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, předseda HDK ČSBS Boskovice

autor je příbuzný dvou obětí Osvětimi I, a sekyrárny Pankrác, potomek oběti gestapa