Zastavte sa bratia biskupi! Slováci ožijú!

 

Vážení biskupové Slovenska!

Veřejnost potřebuje znát, oč se konkrétně jedná v Istanbulské smlouvě. Smlouva umožňuje tak, jako např. ve Finsku a Norsku, sociálním službám vloupat se do domů a bez soudu na bázi tzv. „prevence“ krást děti z jakékoliv rodiny, školy či školky jenom např. proto, že užívají výrazy jako „máma“ a „táta“, a ne „rodič 1“ „rodič 2“. Ukradené děti potom kočují mezi tzv. adoptivními rodinami homosexuálů a sadomasochistů. Současně existuje přísný zákaz medializace rodinných tragédií, sebevražd a tyranizování dětí; ukradených těmito sociálními službami. V Norsku stoupl počet sebevražd ukradených dětí z 59 ročně na více než 100! Matky ukradených dětí ze zoufalství propadají alkoholu, narkotikům a páchají sebevraždy.

Každá rodina, která má děti, bude dle Istanbulské úmluvy kontrolována. Takzvané GREVIO bude rodiče držet pod terorem hrozby preventivního odnětí dětí, když z nich nebudou chtít dělat zdemoralizované gender schizofreniky. Toto je programovaná satanizace křesťanských národů s cílem jejich genocidy. Je zde jeden problém – lidé na Slovensku tomu nejsou schopni věřit. Kdyby církev pravdivě informovala a varovala, lidé by uvěřili a včas se bránili. Když ale vedení církve mlčí, dopadá na ně zodpovědnost za blížící se tragédii.

Dozor nad dodržováním Istanbulské smlouvy budou mít neziskovky!

Vážení biskupové, s vědomím reálného nebezpečí se na vás obracíme s prosbou: Zastaňte se slovenského lidu alespoň nyní!

V únoru 2018 byl sice čten pastýřský list, v němž jste požadovali, aby Slovensko stáhlo svůj podpis a nepřijalo Istanbulskou úmluvu, ale tato hrozba stále trvá! Vláda pod vedením tehdejšího premiéra vyjádřila rozhodné stanovisko, že Istanbulskou smlouvu nikdy ratifikovat nebude. Když ale současná vláda pod tlakem Bruselu ustoupí, smlouva bude ratifikována. Aby se to nestalo, vláda potřebuje silnou podporu církve, která ještě může zmobilizovat národ.

Biskupové Slovenska, žádejte vládu, aby na základě článku 80 odstoupila od Istanbulské úmluvy navždy! Iniciujte zákon, který by zakazoval prosazování gender-ideologie na Slovensku, a to ve všech jejích formách a ve všech oblastech společnosti.

Druhé bezprostřední nebezpečí hrozí z realizace Dublinu IV, který stanoví neomezený a nepřetržitý příliv nelegálních muslimských migrantů. Slovensku tím navíc vyplývá i povinnost zabezpečit každému z nich sociální podporu ve výši 700-1000 EUR měsíčně. Odmítnutí migrantů je spojeno s tvrdými sankcemi. Za jednoho nepřijatého migranta – pokuta 250 000 EUR.

V dané situaci si klademe otázku, jestli není účinným řešením spolu s ostatními zeměmi V4 vystoupit z EU! To je aktuální otázka. Nebo se má Slovensko raději nechat dotlačit k masové sebevraždě? Tyto smlouvy jsou novou formou války proti slovenskému národu i proti zemím V4 s cílem jejich totální likvidace – morální i fyzické. Anebo snad přeháníme? Ptáme se: Co může být horšího? Slovensko Evropskou unii nepotřebuje, pokud usiluje o jeho zničení.

Vážení biskupové, vyjádřili jste ve svém otevřeném listu premiérovi ze dne 23. 4. 2018 přesvědčení, že migrantům je třeba pomoci. Jste si vědomi, že v případě současné migrace jde o zjevnou snahu okupace Evropy muslimy? To je spojeno s enormním nárůstem islámského extremismu, kriminality, brutálních vražd, znásilnění, teroristických útoků, vzniku sociálních napětí, vzniku no-go zón a občanských nepokojů. Fakt, že tok lidí, jdoucích do Evropy, je koordinovaný, plánovaný a dobře financovaný, je už dávno dokázaný. Je zveřejněn program, kdy tyto nadnárodní organizace chtějí do Evropy přesídlit 300-500 milionů muslimů, jak z Afriky, tak z arabských států. Uvědomujete si, že zde nejde o pomoc migrantům, ale o sebevraždu národa a křesťanství?

Žádný soudný občan SR nechce, aby vznikl Slovakistán pod symbolem půlměsíce místo cyrilometodějského kříže. Vaše nejasné provolání o pomoci „uprchlíkům“ tomu však připravuje cestu.

Jako formu pokání čiňte opak: vyzvěte v pastýřském listu a rovněž i premiéra a vládu, aby se zasadili o národ a v žádném případě nepřijali ani Dublin IV, ani Istanbul. To je vaše pastýřská povinnost. 

Slovensko i země V4 jsou v podobné situaci, jako byl vyvolený národ v zajetí babylonském. Byl už naplánován den a měsíc jeho vyhlazení. Tehdy pro víru Mordechaje a jeho neteře, královny Ester, byl národ Bohem zachráněn. Ohrožený národ se modlil a postil a úpěnlivě volal k Bohu o záchranu. Navrhujeme všem státům V4, kterým hrozí stejné nebezpečí, postit se v novéně (od 11. 5. do 19. 5.) před Turícemi. Zároveň ať každý dá Bohu slib dvou hodin modliteb denně. V den Turíc ať kněž í s věřícími vyjdou ze svých chrámů. Ať se modlí a prosí Boha za záchranu svého města, vesnice i celého národa před naplánovanou autogenocidou.

Bůh je stejný včera, dnes i navěky, On je Bohem všemohoucím. Ale najde víru, aby nás skrze ni mohl zachránit? Zastavte sa, bratia biskupi! – A Slováci ožijú!

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr             + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři