Zastavme obchodování s dětmi

Zneužívání a vykořisťování zůstává každodenní realitou pro miliony dětí po celém světě. Pomozte nám to změnit.


Dětská práce, často ve velmi nebezpečných podmínkách, bohužel není jen kapitolou v učebnicích dějepisu. V dílnách, továrnách, na farmách a na stavbách, tam všude i dnes pracují malé děti. V soukromých domech jako služebné, na ulici jako dětští žebráci, ve válkách jako vojáci. Děti z nejchudších poměrů jsou snadnou kořistí překupníků a únosců.

Pokud můžete, pomozte nám prosím zastavit obchodování s dětmi.

Děti, které nejsou nikde registrovány, úředně neexistují a jejich majitelé s nimi mohou nakládat dle své libosti. Tyto nezažívají nic jiného než týrání, zneužívání, bolest, hlad, strach a beznaděj. Jsou drženy v neznámém prostředí a nemají, kam se obrátit. Jejich hlas nikdo neslyší.


Děti jako pracovní síla


Příčinou dětské práce je především extrémní chudoba. Děti v některých zemích musí místo školy pracovat, aby si zajistily obživu. Dětskou práci zažívá 152 milionů dětí po celém světě, 58 milionů pracuje v hazardních podmínkách, které ohrožují jejich zdraví a život. V nejchudších zemích světa pracuje přibližně každé čtvrté dítě.

Největší část pracujících dětí (70 %) je zneužívána k práci v zemědělství. Jednou z nejtěžších forem dětské práce je těžba kovů a nerostů. Těžkou práci děti často vykonávají za minimální mzdu. Pracují přitom i v takových podmínkách, které jsou ve vyspělých zemích ženám a mladistvým zakázány (jako je například práce v dolech).


Děti jako vojáci a nevěsty


Zvláště v Africe je běžnou praxí verbování dětských vojáků, často pod pohrůžkou smrti nebo ublížení rodině. Aktuálně je do probíhajících konfliktů po světě zapojeno přibližně 300 000 dětských vojáků. Tyto děti, z nichž až 40 % tvoří dívky, jsou zneužívány nejen jako vojáci, ale také jako nosiči zbraní, zvědové, poslíčci nebo otroci vojáků.

Chudoba a ohrožení pramenící z válečných konfliktů často nutí rodiny provdávat své dcery v dětském věku, protože se o ně už nedokážou postarat a chtějí pro ně zajistit bezpečí – za každou cenu. Celosvětově se v dětském věku nuceně provdá každá pátá dívka.

Publikováno dne 03.05.2021

Výňatek z článku

https://www.unicef.cz/zastavme-obchodovani-s-detmi/