Zásadní politické změny v Číně. Země se chystá na budoucí uspořádání světa

 

25. březen 2018 , Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Zásadní politické změny v Číně. Země se chystá na budoucí uspořádání světa

Aniž si toho manistreamová média výrazněji všímala, v Číně došlo v uplynulých týdnech k několika politickým událostem, které budou mít zásadní vliv na uspořádání světa po rozpadu washingtonského sytému.

Si Ťin-phing byl jednomyslně znovu zvolen prezidentem Čínské lidové republiky a předsedou její Ústřední vojenské  komise. Následně pak složil přísahu věrnosti Ústavě ČLR, která na uplynulém sjezdu Všečínského shromáždění lidových zástupců (parlamentu) pošla významnými změnami: postavila Si Ťin-phinga na roveň Mao Ce-tunga a Teng Siao-phinga a byl zrušen princip povinné rotace kádrů.

 

Několik dní před svým zvolením vyzval Si Ťin-phing Čínu, aby prohloubila integraci vojenského a civilního sektoru a zrealizovala čínský sen o vytvoření mocných a moderních ozbrojených sil. K tomu ještě jeden charakteristický příznak současné doby:

Na uzavřeném zasedání Všečínského výboru Čínského lidového politického poradního shromáždění byli členové a funkcionáři Komunistické strany Číny vyzváni, aby se sjednotili kolem Ústředního výboru Komunistické strany (KS) Číny, jehož jádrem je Si Ťin-phing.

Současně byli vyzváni, aby se řídili jeho idejemi socialismu nové epochy s čínskou specifikou a aby společným úsilím přispěli k dobudování společnosti středního dostatku, k velkému vítězství socialismu s čínskou specifikou a k zahájení nové etapy naplňování čínského snu o velké obrodě čínského národa.

A aby byl význam cesty za velkým vítězstvím socialismu s čínskou specifikou patřičně zdůrazněn, byl viceprezidentem Číny zvolen Wang Čchi-šan, který v minulosti odpovídal za stranickou disciplínu.

 

Je tak zřejmé, že zaměření na centralizaci a posílení moci skupiny kolem Si Ťin-phinga bude spojeno s posílením boje proti stranické korupci a frakčnímu boji uvnitř KS Číny (velmi zajímavý článek na toto téma vyšel i v češtině pod názvem Chryzantémová revoluce – pozn. Geo).

Pokud jde o zahraniční politiku, pak čínská komunistická strana dala najevo, že nemá žádný zájem na importu cizích politických a ideologických modelů, ale že se také nikomu nechystá silou vnucovat model svůj. Každá země by si podle čínských komunistů měla svoji cestu vybrat sama bez nátlaků zvenčí.

Svůj ekonomický vliv prostřednictvím různých regionálních i nadregionálních rozvojových programů nechce Čína využívat jako geostrategickou zbraň, ale jako nástroj mírového soužití a spolupráce mezi zeměmi.

Je zcela zřejmé, že se Čína, stejně jako v minulosti, bude vyhýbat přímému střetu s hegemonem (USA) a bude spoléhat na svůj ekonomický, demografický a kulturní vliv; souběžně s tím pak bude posilovat svoji konvenční i strategickou výzbroj, která se jí může ve střednědobé perspektivě hodit v případě vyhrocení vojenské a politické situace v jihovýchodní Asii a vzniku objektivně nevyhnutelného konfliktu s USA.

Do epochy postupného rozpadu washingtonského systému vstupuje Čína s posilováním vnitřní centralizace a s jasně vytyčenou orientací na navyšování svých vojenských možností.

 

To vše naznačuje, že je objektivně informována a seznámena s podstatou budoucích událostí a že se na ně připravuje s cílem, aby to byla právě Čína, která se v důsledku přeformátování stávajícího uspořádání světa stane jednou ze zemí, které budou určovat obrysy uspořádání budoucího.

 

Zdroj: colonelcassad.livejournal.com

 

Foto: YouTube.com

http://eurasia24.cz/analyzy/item/2783-zasadni-politicke-zmeny-v-cine-zeme-se-chysta-na-budouci-usporadani-sveta