Zapomeneme Opletala?

Marek Řezanka

V protektorátu zažil národ hrůzy

svobodu hnědá bota rozmetala

okupant přišel

umlkaly Múzy

život se ztrácel – víra odkvétala

Zůstala suť, kde stála dříve skála

V kasárnách střelba monotónní

vypsala účet

hrana zvoní

Cizí moc krutě protest potrestala

Dneska již nemluví se o ní:

Minář je fetiš, známe Opletala?

Žijeme prázdně, sami, bez iluzí

student nic neví, šel by pro metál a

tvrdí, že špatný názor mají druzí

Doufá, že za to nemine ho chvála

Svobodná křídla jaksi dolétala:

Hraje se na to „My“ a „oni“

k diktátu ulice se kloní

Stoka se vzorem znenadání stala

Hrdinství páchne – kanál voní

Minář je fetiš, známe Opletala?

Školství nám zatím zmírá na inkluzi

historii zná jenom hrstka malá

Opět nás kdosi nutí k jedné chůzi

a aby část z nás hodnot svých se vzdala

Situace je nějak podle zralá

Kdo pro Sedláčka slzy roní?

Už je to dávno – přec jak loni

Tehdy se úzkost lidmi proplétala

Nebe se znovu zakaboní

Minář je fetiš, známe Opletala?

Pancíř už opět slova cloní

Ovládá nás jak serotonin

Tristní je, co vše masáž rozleptala

Ovce vlk nyní snadno honí

Minář je pravý opak Opletala